Jaunumi

Diskutēs par “pareizām prasmēm darba tirgū”

10. Janvāris, 2015

2015. gadā janvārī tiks uzsākts diskusiju cikls „Pareizās prasmes darba tirgū” jeb „Pāreja no profesionālās izglītības iestādes uz darba tirgu” ar mērķi aktualizēt nacionālajā līmeni jautājumu, kā uzlabot pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Diskusijas veltītas profesionālajai izglītībai tiek organizētas projekta „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”  ietvaros.

Diskusiju laikā runās par galvenajām problēmām profesionālajā izglītībā, apspriedīs tās atbilstību darba tirgus pieprasījumam, kvalitāti, prakses iespējas, kā arī citus jautājumus.

Diskusiju plāns:

 • Diskusija “Profesionālās izglītības pievilcība jauniešu vidū”, kas notiks 2015. gadā 15. janvārī, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35, LTRK telpās, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, praktikantu apdrošināšana”, kas notiks 2015. gadā 21. janvārī, Rīgā, Brīvības ielā 25, LDDK telpās, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Kvalifikācijas eksāmeni un profesionālās kvalifikācijas piešķiršana – darba devēju loma tajos”, kas notiks 2015. gadā 28. janvārī, Rīgā, Brīvības ielā 25, LDDK telpās, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Kā motivēt uzņēmējus piedāvāt prakses vietas “, kas notiks 2015. gadā 4. februārī, Valmierā, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Darba vidē balstītas mācības, pilotprojektu mācības”, kas notiks 2015. gadā 11. februārī, Jelgavā, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija ” Prakšu kvalitāte, prakses vadītāju apmācības “, kas notiks 2015. gadā 19. februārī, Rīgā, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Darba tirgus struktūra, pieprasījums pēc speciālistiem un mazo uzņēmumu loma tajā”, kas notiks 2015. gadā 3. martā, Rīgā, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Finansiālais atbalsts audzēknim – stipendija, darba alga, ekipējums, garantijas”, kas notiks 2015. gadā 5. martā, Liepajā, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Mācību metodika un formāts prof. izgl. iestādēs”, kas notiks 2015. gadā 11. martā, Ventspilī, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija ” Karjeras konsultācijas jautājumi, atbildības “, kas notiks 2015. gadā 18. martā, Rēzekne, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Audzēkņu centīgums un motivācijas jautājumi”, kas notiks 2015. gadā 26. martā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35, LTRK telpās, plkst. 11:00 – 13:00
 • Diskusija “Starptautiskās mobilitātes profesionālajā izglītībā”, kas notiks 2015. gadā 2. aprīlī, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, ES mājā plkst. 11:00 – 13:00

Pieteikties diskusijām var aizpildot elektronisko reģistrācijas anketu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas

Projekts „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” (VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia’s VET system?) (Nr.5500462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA) tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, SIA „Dynamic University” un Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru.