Jaunumi

Diskusija “Mājas darbi jeb nodarbinātības izaicinājumi Latvijā”

1. Septembris, 2020

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sarunu festivāla “LAMPA” ietvaros piedalās diskusijā “Mājas darbi jeb nodarbinātības izaicinājumi Latvijā”, 3. septembrī plkst. 11.00-12.30.

Tēma: pieredzes stāstu sērija par nelegālu nodarbinātību Latvijā un tās sekām, kā arī rīkiem tās novēršanai.

Rīko: Valsts kanceleja

Sadarbībā ar: Valsts darba inspekcija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Darba devēju konfederācija

Diskusijas laikā LDDK pastāstīs par nozares ģenerālvienošanos:

Ir skaidri iezīmējusies nepieciešamība sadarboties visiem – gan valdībai, gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, lai risinātu situāciju. Ģenerālvienošanās ir viens no rīkiem, kuru izmanto Eiropā, lai sadarbojoties visām pusēm, veicināt sabiedrības, uzņēmējdarbības un valsts stabilitāti un uzplaukumu.

Diskusijas video ieraksts: https://fb.watch/1rB1n-U6W0/

LDDK diskusijā piedalās ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.