Jaunumi

Darba devēji dodas pieredzes apmaiņā uz SIA Rīgas Ūdens

5. Septembris, 2023

2023. gada 5. septembrī notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu SIA RĪGAS ŪDENS Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Bolderājā”.

Pateicamies par  iespēju iepazīties ar stacijas darba specifiku, ieskatu Rīgas notekūdeņu attīrīšanas norisē, atvērtību, profesionālo risinājumu demonstrējumiem un viesmīlību  stacijas vadītājam Mārim  Zviedrim, Darba aizsardzības nodaļas vadītājai Tatjanai Jelistratovai  vecākājai darba aizsardzības speciālistei Irīnai Grigorjevai.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.