Ekspertu atzinumi

Par Informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamību apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību ieviest citās nozarēs”  (22-TA-1813)

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) ir iepazinusies ar Informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamību apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību ieviest citās nozarēs”  (22-TA-1813) (turpmāk – Informatīvais ziņojums) un izsaka šādus iebildumus un priekšlikumus.

Kopumā LDDK piekrīt Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta secinājumiem, ka PVN plaisa Latvijā ir būtiski samazinājusies. Tai pat laikā LDDK norāda, ka līdz ar reversās PVN maksāšanas kārtības ieviešanu vienmēr samazinās nelegālā tirgus apjoms, kas dod papildus nodokļu ieņēmumus valsts budžetam un nodrošina legāli strādājošo uzņēmumu konkurētspēju.

Veicot biedru aptauju, LDDK secināja, ka tajās nozarēs (būvizstrādājumi, elektronikas preces un mājsaimniecības elektroierīces), kurās reversās PVN maksāšanas kārtība tika piemērota no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim, šajā laika periodā būtiski samazinājās PVN krāpšanas gadījumu skaits. Reversās PVN maksāšanas kārtību atzinīgi novērtēja legāli strādājošie uzņēmēji - gan vietējie ražotāji, gan tirgotāji.

LDDK biedru ieskatā ir ļoti svarīgi nodrošināt sistēmisko izmaiņu ilgtspēju, jo jebkuras šādas izmaiņas ir saistītas ar būtiskiem papildus ieguldījumiem uzņēmuma grāmatvedības uzskaites sistēmā.

LDDK iebilst pret Informatīvā ziņojuma 11.lappusē minēto “.., ka nav pietiekoša pamatojuma apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības paplašināšanai vēl kādā no nozarēm”.

Pamatojums:

Ņemot vērā to, ka ekonomisko krīžu un grūtību laikos (kā tas ir šobrīd, ievērojami pieaugot dažādām izmaksām) negodprātīgi uzņēmēji meklē visas iespējas izvairīties no nodokļu nomaksas, pastāv risks, ka ēnu ekonomika var atgriezties tuvu iepriekšējam apjomam tajās nozarēs, kurās reversā maksāšanas kārtība tika atcelta. Minētās preču grupas ir tādas, kuras ir pakļautas augstiem nodokļu izkrāpšanas riskiem, tādēļ attiecīgo nozaru uzņēmumi lūdz izskatīt iespēju vērsties Eiropas Komisijā ar lūgumu ļaut minētajām preču grupām atkal piemērot reverso PVN maksāšanas kārtību.