Ekspertu atzinumi

LDDK par EK publicēto paziņojumu par sociāla dialoga stiprināšanu

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir iepazinusies ar  2023.gada 25.janvārī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu par sociālā dialoga stiprināšanu (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0040&qid=1675202428904), kā arī priekšlikumu Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu ES (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0038&qid=1675202027166) un informē, ka šajā stadijā nav komentāru par minētajiem dokumentiem.