Ekspertu atzinumi

LDDK būtiskākie atzinumi nodokļu un finanšu jomā

Datums (dd.mm.gg)Atskaites periodā paveiktaisPolitikas tvērumsPasākumsAprakstsInformācija
22.11.2022.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)Tieslietu ministrijas informatīvais ziņojums “Par uzņēmējdarbības riska valsts  nodevas sadalījumu 2023.-2025.gadam” (22-TA-3134)Priekšlikums pret valsts nodevas iekļaušanu Maksātnespējas kontroles dienesta darba algas fondāŠEIT
29.12.2022.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem  1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)Likumprojekts “Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” (43/Lp14)Priekšlikums par naudas soda maksimālā apmēra piemērošanu  negodīgai komercpraksei, kas īstenota LR teritorijā 
17.04.2023.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem  1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)Likumprojekts “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”  (22-TA-942)Iebildums par pretrunu starp normatīvā akta un Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprinātiem pamatprincipiemŠEIT

Politikas jomas:

1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)

2.Sasaiste ar ANM/RRF (Klimata pārmaiņas un ilgtspēja; Digitālā transformācija; Nevienlīdzības mazināšana; Veselība; Ekonomiskā transformācija un produktivitātes reforma; Likuma vara)

3.Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes)

4.Sasaiste ar atbalstu divpusējam sociālam dialogam (Nozaru sociālais dialogs; Sociālais dialogs uzņēmumā)

5.Sasaiste ar ES trīspusējo sociālo dialogu (ESF komiteja; Sociālā dialoga komiteja; Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja; Profesionālās izglītības padomdevēja komiteja; Padomdevēja komiteja par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos; Sociālās drošības sistēmu koordinācijas padomdevēja komiteja; EUROFUND; OSHA; Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs)

6.Sasaiste ar ES divpusējo sociālo dialogu (ES sociālo partneru sarunas)