Ekspertu atzinumi

LDDK būtiskākie atzinumi darba tiesību jomā

Datums (dd.mm.gg)Atskaites periodā paveiktaisPolitikas tvērumsPasākumsAprakstsInformācija
21.09.2022. 28.09.2022. 06.10.2022. 13.10.2022. 27.10.20223. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem3.Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes)Likumprojekts Grozījumi Darba likumāGrozījumi Darba likumā par minimālās mēneša darba algas apmēru.ŠEIT ŠEIT
05.01.2022. 13.01.2023. 16.01.2023.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem3.Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes)Valdības Rīcības plāna izstrādeIzstrādāti LDDK priekšlikumi Valdības rīcības plānam.ŠEIT
27.09.2022. 29.09.2022. 15.12.2022. 16.02.2023. 05.04.2023.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem3.Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes)Valsts aizsardzības dienesta likumsLikumprojekts Valsts aizsardzības dienesta likums – par darba devēja tiesībām darbiniekam dodoties valsts aizsardzības dienestā.ŠEIT ŠEIT