Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvā padome (Business at OECD (BIAC) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD – Organization for Economic Cooporation and Development) ietvaros. Business at OECD (BIAC) ir izveidota 1962. gadā un atbalsta rīcībpolitiku, kas ļauj dažāda lieluma uzņēmumiem veicināt izaugsmi, ekonomisko attīstību un labklājību. Tās biedri ir OECD dalībvalstu 34 vadošās un lielākās uzņēmējorganizācijas. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) jau kopš 2006.gada aktīvi seko līdzi OECD darbam, novērotāja statusā piedaloties Business at OECD (BIAC) darbā. Latvijas iestājās OECD 2016.gadā un 2017.gadā LDDK ieguva pilntiesīga biedra statusu Business at OECD (BIAC). LDDK darbība Business at OECD (BIAC) nodrošina savlaicīgu informāciju par OECD piedāvātajām rīcīpolitikas iniciatīvām, to ietekmi uz uzņēmējdarbību un ražošanu. Vairāk kā 10 gadu garumā šī ir bijusi iespēja sekot līdzi attīstīto valstu pozitīvajiem piemēriem uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un šos piemēros izmantot, lai konsultācijās ar valsts pārvaldi uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju. Business at OECD (BIAC) rīcībpolitikas grupas, kurās var iesaistīties LDDK biedri un eksperti, skar dažādas jomas: ekonomiskā politika un nodokļi, inovācijas un tehnoloģijas, tirdzniecība un investīcijas, publiskā un korporatīvā pārvalde, nodarbinātība, prasmes un sabiedrība, ilgtspējīga attīstība un zaļā attīstība, strauji augošās ekonomikas (sk.: Business at OECD (BIAC) Policy Group Profiles, 2018).