Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvā padome  jeb Business at OECD, (BIAC) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD – Organization for Economic Cooporation and Development) ietvaros. Business at OECD (BIAC) ir izveidota 1962. gadā un atbalsta rīcībpolitiku, kas ļauj dažāda lieluma uzņēmumiem veicināt izaugsmi, ekonomisko attīstību un labklājību. Tās biedri ir OECD dalībvalstu vadošās un lielākās uzņēmējorganizācijas. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) jau kopš 2006.gada aktīvi ir sekojusi līdzi OECD darbam, novērotāja statusā piedaloties Business at OECD (BIAC) darbā. Latvija OECD iestājās 2016.gadā un attiecīgi 2017.gadā LDDK ieguva pilntiesīga biedra statusu Business at OECD (BIAC). LDDK darbība Business at OECD (BIAC) nodrošina savlaicīgu informāciju par OECD piedāvātajām rīcīpolitikas iniciatīvām, to ietekmi uz uzņēmējdarbību un ražošanu. Business at OECD (BIAC) rīcībpolitikas grupas, kurās ir iesaistīties LDDK biedri un eksperti, skar dažādas jomas: korporatīvā pārvaldība un atbildīga uzņēmējdarbība; strauji augošās ekonomikas; ekonomiskā politika un regulējums; nodarbinātība, prasmes un izglītība; vide un enerģētika; veselība un labbūtība; inovācijas un digitālā ekonomika; nodokļi; tirdzniecība un investīcijas.