Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas institūciju – Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta – konsultatīva iestāde. Komitejā intereses pārstāv darba devēji, darba ņēmēji un citas nevalstiskās organizācijas ar mērķi sniegt kompetentu nostāju par apspriešanā esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. LDDK pārstāvis piedalās darba devēju grupas darbā, nodrošinot ekspertīzi par uzņēmējdarbības jautājumiem, un sniedzot pienesumu Eiropas politiku labākai ekonomiskajai, sociālajai un pilsoniskajai sasaistei ar reālo situāciju Latvijā.