Eiropas Biznesa konfederācija BUSINESSEUROPE ir Eiropas biznesa balss un interešu pārstāvis Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Organizācijā apvienojušās 41 industriālistu un darba devēju organizācijas no 35 valstīm ar mērķi kopīgi strādājot nodrošināt Eiropas izaugsmi un konkurētspēju. LDDK kā biedrs piedalās un pārstāv Latvijas uzņēmumu intereses Eiropas Savienības sociālā dialoga ietvaros, lai Eiropas Savienības likumdošanas ietvaros aizsargātu un stiprinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un nodrošinātu kompetentu viedokli un ieguldījumu dinamiskas, inovatīvas un resursu efektīvas ekonomikas izveidi.