Darba devēju izmaksas darbinieku veselības aprūpei

Aptauja veikta 2017. gada martā

2017. gada martā Latvijas Darba devēju konfederācija veica biedru aptauju, lai noskaidrotu, kādas ir darba devēju izmaksas darbinieku veselības aprūpei.  Aptaujā piedalījās uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums ir 2,9 miljardi euro un nodarbināto skaits uzņēmumos – 40 590. Apkopojot respondentu atbildes, tika secināts, ka darba devēji gada laikā saviem darbiniekiem apmaksā vairāk kā 260 000 slimības dienu, papildus tam 69% aptaujāto uzņēmumu nodrošina veselības apdrošināšanu, 63% apmaksā virsstundas, 80% nodrošina obligāto veselības pārbaudi, kā arī papildu izmaksas 63% uzņēmumu rada darbinieku aizvietošana.

Lai mazinātu Latvijas darba devēju izmaksas, kas attiecināmas uz darbinieku veselības aprūpes finansēšanu un uzlabotu veselības aprūpes sistēmu, LDDK, strādājot pie jaunās nodokļu politikas stratēģijas 2017. – 2021.gadam, atbalstīja nodokļu kompleksa modelī iekļauto obligātās veselības apdrošināšanas komponenti 1% apmērā no esošās sociālās apdrošināšanas nodokļa likmes. Kaut arī 1 procenta punkts salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju nav daudz, tas ir pirmais solis lielākām pārmaiņām nākotnē.