Nozaru sociālā dialoga uzlabošana

Latvijas darba devēju konfederācija īstenoja Globālā fonda cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai līdzfinansētu projektu „Nozaru sociāla dialoga uzlabošana” (Nr.2012/104577). Projekta mērķi Stiprināt nozaru divpusējo dialogu starp nozaru darba devēju organizācijām un nozares arodbiedrībām; Stiprināt nozaru ietekmi trīspusējā sociālā dialogā nacionālā līmenī – darba devēju organizāciju lielākā līdzdalība Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes darbībā un to […]

Latvijas darba devēju konfederācija īstenoja Globālā fonda cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai līdzfinansētu projektu „Nozaru sociāla dialoga uzlabošana” (Nr.2012/104577).

Projekta mērķi

  • Stiprināt nozaru divpusējo dialogu starp nozaru darba devēju organizācijām un nozares arodbiedrībām;
  • Stiprināt nozaru ietekmi trīspusējā sociālā dialogā nacionālā līmenī – darba devēju organizāciju lielākā līdzdalība Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes darbībā un to apakšpadomju darbībā;
  • Izglītot nozares un uzlabot izpratni par cienīga darba jautājumiem un to nodrošināšanu.

Projekta aktivitātes

  • Sociālā dialoga faktiska analīze nozaru līmenī ar mērķi iegūt, apkopot un analizēt sociālā dialoga esamības izvērtējumu Latvijā nozaru līmenī;
  • Vadlīniju izstrāde par nozaru divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību saistībā ar cienīga darba nodrošināšanu un nozaru kapacitātes paaugstināšanu;
  • Semināru organizēšana: nozaru divupusējais un trīspusējais sociālais dialogs, cienīgs darbs;
  • Apaļās galda diskusijas par nozaru sociālā dialoga attīstības iespējām;
  • Jauniešu iniciatīvas nozaru sociālā dialoga attīstības veicināšanai.

Projekta rezultāti

Aktualizēts jautājums par nozaru sociālā dialoga attīstības iespējām Latvijā, tostarp par nozaru ģenerālvienošanās noslēgšanas nepieciešamību.

Projekta īstenotās aktivitātes veicināja dialogu starp nozaru darba devēju organizācijām un darba ņēmēju organizācijām.

Projekta sadarbības partneri

Īstenošanas termiņš
2013.gada janvāris – 2014.gada decembris
Finansējums
Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai
Kopējā projekta summa
EUR 123 000