Jaunumi

LDDK BIEDRIEM: aicina deleģēt pārstāvjus darbam Business at OECD (BIAC)

17. Marts, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina LDDK biedrus līdz 31. martam informēt, kādās Business at OECD (BIAC) politikas jomu darba grupās un komitejās vēlas pieteikt vai aktualizēt savu pārstāvju/ekspertu dalību. LDDK apkopos LDDK biedru intereses un deleģēs Latvijas darba devēju pārstāvjus darbam Business at OECD (BIAC) politikas jomu darba grupās un komitejās.

Dalība darba grupās un komitejās ļauj regulāri saņemt aktuālu informāciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (angliski - Organisation for Economic Co-operation and Development) priekšlikumiem politikas jomās, kas skar uzņēmējdarbības attīstību. Līdzdalība Business at OECD (BIAC) darbā sniedz arī LDDK biedriem iespēju iesaistīties politikas veidošanā un diskusijās par OECD politikas ieteikumiem, kas ietekmē vietējos tirgus un tiesību aktus, to agrīnā izstrādes stadijā.

Business at OECD (BIAC) rīcībpolitikas grupas skar dažādas jomas:  korporatīvā pārvaldība un atbildīga uzņēmējdarbība; attīstība un strauji augošās ekonomikas; ekonomiskā politika un regulējums; nodarbinātība, prasmes un izglītība; vide un enerģētika; veselība un labbūtība; inovācijas un digitālā ekonomika; nodokļi; tirdzniecība un investīcijas (skat. Business at OECD (BIAC) 2022 Policy Group Profiles).

Galvenie ieguvumi, saņemot info/ piedaloties Business at OECD (BIAC)  atsevišķu politikas jomu darba grupās:

  • Piekļuve Business at OECD (BIAC) politikas jomās grupām attiecīgām OECD struktūrām;
  • Piekļuve Business at OECD (BIAC) globālajam tīklam un tematiskajiem pasākumiem
  • Līderu iesaistīšanās augsta līmeņa pasākumos

Darba valoda: angļu

LDDK kontaktpersona informācijai un pieteikuma anketas saņemšanai:  Inese Stepiņa, ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos; starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte, inese.stepina@lddk.lv

Papildu informācija: Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvā padome (Business at OECD (BIAC) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD – Organization for Economic Cooporation and Development) ietvaros. Business at OECD (BIAC) ir izveidota 1962. gadā un atbalsta rīcībpolitiku, kas ļauj dažāda lieluma uzņēmumiem veicināt izaugsmi, ekonomisko attīstību un labklājību. Tās biedri ir OECD dalībvalstu 34 vadošās un lielākās uzņēmējorganizācijas.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) jau kopš 2006.gada aktīvi seko līdzi OECD darbam, novērotāja statusā piedaloties Business at OECD (BIAC) darbā. Latvijas iestājās OECD 2016.gadā un 2017.gadā LDDK ieguva pilntiesīga biedra statusu Business at OECD (BIAC). LDDK darbība Business at OECD (BIAC) nodrošina savlaicīgu informāciju par OECD piedāvātajām rīcīpolitikas iniciatīvām, to ietekmi uz uzņēmējdarbību un ražošanu. Vairāk kā 10 gadu garumā šī ir bijusi iespēja sekot līdzi attīstīto valstu pozitīvajiem piemēriem uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un šos piemēros izmantot, lai konsultācijās ar valsts pārvaldi uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju.

OECD ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 36 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 23 ES dalībvalstis. Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā. OECD ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. Lai šo mērķi sasniegtu, OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, un rast atbildes uz aktuāliem globāliem izaicinājumiem. Papildus informācija pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā šeit.  

Papildu info par Business at OECD (BIAC) LDDK mājas lapā šeit.