Starptautiskā darba organizācija (ILO) dibināta 1919. gadā un ir vienīgā trīspusējā ANO aģentūra, kas apvieno 187 dalībvalstu valdības, darba devējus un darba ņēmējus, lai noteiktu darba standartus, izstrādātu politiku un programmas, kas veicinātu atbilstošus darba apstākļus visiem.