Globālais līgums ir Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) iniciatīva, kuru veido desmit uzņēmumu sociālo atbildību stiprinoši principi, kas rosina uzņēmumus ievērot cilvēktiesības un darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju. 1999. gadā, lai izveidotu vienotu izpratni un attieksmi par korporatīvo sociālo atbildību, radās nepieciešamība pēc kopīgām aktivitātēm jeb globālas kustības, par kuras iniciatoru kļuva ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans un sekmīgi turpina jaunais ģenerālsekretārs Bans Gimuns (Ban Ki-moon). Šobrīd Globālā līguma kustībā ir  apvienojušies simtiem dažāda lieluma no nozaru uzņēmumu no visas pasaules. Pievienojoties Globālā līguma kustībai, uzņēmumi apņemas ievērot savu darbinieku, klientu, sadarbības partneru un visas sabiedrības kopējās intereses, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības vides un sabiedrības attīstību savā reģionā un visā pasaulē.

Globālais līgums ir brīvprātīga kustība, kas nav juridiski saistoša. Globālais līgums aicina uzņēmumus attīstīt labas pārvaldības praksi un sociāli atbildīgu rīcību savā uzņēmumā un veicināt augstākus biznesa prakses standartus sava valstī vai globāli, tādējādi veidojot sakārtotu un ētisku biznesa vidi, mācoties citam no cita un sekmējot sabiedrības attīstību. Globālā līguma desmit principu ieviešanai uzņēmumi tiek aicināti sadarboties ar ANO aģentūrām, arodbiedrībām un nevalstiskām organizācijām, kas risina cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jautājumus.

ANO Globālā līguma kustības principi

Cilvēktiesības

1.Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludinātās cilvēktiesības.
2.Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.

Darba tiesības

3.Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu.
4.Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu.
5.Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu.
6.Uzņēmums nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.

Apkārtējā vide

7.Uzņēmumiem ir jāsaudzē apkārtējā vide.
8.Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi.
9.Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana.

Korupcijas novēršana

10.Uzņēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos (gan pret kukuļdošanu, gan naudas vai citu labumu izspiešanu).

ANO Globālā līguma kustība Latvijā

Kopš 2001. gada Globālā līguma kustība darbojas arī Latvijā un tajā iesaistījušies vairāki uzņēmumi. 2005.gadā Latvijas Darba devēju konfederācija kļuva par ANO iniciatīvas koordinatoru.

Kāpēc pievienoties Globālā līguma kustībai?

Biznesa līderi visā pasaulē saskata vairākas iespējas, kas paveras, iesaistoties Globālā līguma kustībā.

Piemēram:

  • izteikt savu viedokli un dot ieguldījumu pasaules ilgtspējīgai attīstībai;
  • rast praktiskus risinājumus mūsdienu problēmām, kas saistītas ar globalizāciju, ilgtspējīgu attīstību un korporatīvo atbildību, ievērojot ieinteresēto pušu intereses;
  • paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, jo attīstītā sabiedrībā brīvā tirgus apstākļos biznesa partneri, piegādātāji un klienti bieži dod priekšroku sadarbībai ar uzņēmumiem, kuriem ir laba reputācija;
  • attīstīt partnerattiecības ar citiem uzņēmumiem, valsts iestādēm, arodbiedrībām, nevalstiskām un starptautiskām organizācijām;
  • iegūt informāciju par citu uzņēmumu praksi problēmu risināšanā;
  • iegūt pieeju ANO zināšanu bāzei un izmantot to attīstības veicināšanai visā pasaulē.

Kā pievienoties Globālā līguma kustībai?

Globālais līgums ir brīvprātīga kustība, kas aicina pievienoties ikvienu uzņēmumu, kas vēlas veicināt ilgtspējīgas globālās ekonomikas un sabiedrības attīstību.

Lai pievienotos šai kustībai, uzņēmumam ir jānosūta ANO ģenerālsekretāram pieteikuma vēstule un uzņēmuma informācijas lapa angļu valodā, apliecinot uzņēmuma atbalstu Globālā līguma principiem. Vēstule jāraksta uz uzņēmuma veidlapas un to jāparaksta uzņēmuma valdes priekšsēdētājam vai kādam citam uzņēmuma augstākās vadības pārstāvim.

Pievienojoties Globālā līguma kustībai, ir svarīgi apzināties, ka tās principi ietekmē visas uzņēmuma aktivitātes un tiem ir jākļūst par uzņēmuma stratēģijas, kultūras un ikdienas aktivitāšu sastāvdaļu. Globālā līguma kustības dalībniekiem regulāri jāsniedz informācija par uzņēmuma aktivitātēm Globālā līguma principu ieviešanā.

Uzņēmumam jācenšas publiski paust atbalstu Globālā līguma kustībai un tās principiem, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

Vairāk par pievienošanos Globālā līguma kustībai lasiet šeit.

Papildus informācija par Globālo līgumu pasaulē (UN Global Compact) www.globalcompact.org.