Notikums

Darba devēju MEET-UP Kuldīgas uzņēmējiem

Kuldīgas novada uzņēmējiem norisināsies Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētā darba devēju un uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīca DARBA DEVĒJU MEET-UP ar mērķi veicināt iesaisti un viedokļu apmaiņu par uzņēmējdarbības videi būtiskiem jautājumiem.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Kuldīgas darba devēju MEET-UP notiks tiešsaistē6.novembrī plks.13.00

Pasākuma ietvaros iecerēts izzināt uzņēmēju, pašvaldību līderu, biznesa atbalsta organizāciju un citu viedokļu līderu viedokļus par uzņēmējdarbības vidi un sociālo dialogu, rosināt uzskatu apmaiņu par to, pārrunāt makroekonomikas tendenču ietekmi uz reģioniem, nozaru koplīgumiem, kā arī aktualizēt informāciju par finansējuma piesaistes iespējām gan no Latvijas, gan no Eiropas Savienības fondiem, uzņēmēju atbalstu Covid laikā, nodokļiem un valsts budžetu nākamajam gadam.

Otrajā daļā paredzēts praktisks seminārs par darba vides pielāgošanu Covid laikā, jaunām darba organizācijas formām, mācībām darba vidē un ES fondu iespējām sākot no 2021.gada.

Dalībnieku reģistrācija pasākumam: EJ.UZ/MEETUPKULDIGA

Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001).