Kokrūpniecība

Priekššēdētājs:

Artūrs Bukonts, Latvijas Kokrūpniecības Federācijas, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas un asociācijas “Latvijas Koks” izpilddirektors
E-pasts: [email protected]

Priekšsēdētāja vietniece:

Ieva Erele, Mēbeļu Ražotāju asociācijas Latvijā valdes locekle – izpilddirektore
E-pasts: [email protected]

Kontaktinformācija:

Anda Būmane
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, kokrūpniecība, metālapstrāde un mašīnbūve)