Kokrūpniecība

Priekššēdētājs:

Artūrs Bukonts, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas un asociācijas “Latvijas Koks” izpilddirektors
E-pasts: arturs.bukonts@latvianwood.lv

 

Priekšsēdētāja vietniece:

Ieva Erele 
E-pasts: ieva.erele@latvianwood.lv

Kontaktinformācija:

Anda Būmane
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība)