Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Priekšsēdētāja:

Ineses Cvetkova, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) izpilddirektore
E-pasts: i.cvetkova@letera.lv

 

Priekšsēdētājas vietnieks:

Andris Melnūdris, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) ģenerāldirektors
E-pasts: direktors@likta.lv

Kontaktinformācija

Anete Jekuma
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (tūrisms un skaistumkopšana, tekstilizstrādājumu ražošana, EIKT))