Jaunumi

VAS “Latvijas gaisa satiksme” izsludina konkursu uz VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amatu

3. Jūnijs, 2021

LGS valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, informācijas tehnoloģiju, datorzinātņu jomā vai finansēs (papildus akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība aviācijas jomā uzskatāma par priekšrocību);
 3. valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 4. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
 5. vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā;
 6. vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadoša amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei);
 7. Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei, citu svešvalodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību.

LGS valdes locekļa amatam izvirzītās  profesionālā pieredze ar kompetenci aeronavigācijas drošuma pārvaldības jomā, kvalitātes pārvaldības jomā, iekšējās kontroles un audita jomā:

 • vismaz triju gadu darba pieredze kvalitātes pārvaldības, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos (iegūta pēdējo 10 gadu laikā);
  • izpratne un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar aviācijas norazi un aeronavigācijas drošuma pārvaldību.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences:  orientācija uz attīstību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība un pārmaiņu vadība.

Ierobežojumi kandidātiem ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 22. jūnijam (ieskaitot), sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: nominacija@lgs.lv.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LGS valdes locekļa amatam;
 2. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot:
 3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 4. likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;
 5. likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
 6. Dzīves gājuma un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija(e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 7. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 8. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 9. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība valdes loceklim (bruto): 5960 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par LGS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS „Latvijas gaisa satiksme” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Latvijas gaisa satiksme”.