Jaunumi

Vakance: enerģētikas un klimata eksperts

28. Jūlijs, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina darbā enerģētikas un klimata ekspertu.

Galvenie darba pienākumi
1. Veikt politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu ekspertīzi, kas sevī ietver:  

  • analizēt situāciju un apkopot informāciju par politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem;
  • analizēt esošos dažāda līmeņa politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktus, identificēt iespējamos šķēršļus un iespējas uzņēmējdarbības attīstībai; 
  • piedalīties politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādes procesā sekot līdzi plānotajiem un veiktajiem grozījumiem dažādas tautsaimniecības nozares skarošajos enerģētikas un klimata politikas plānošanas dokuments un tiesību aktos;
    • formulēt darba devēju pozīciju, organizējot darba grupas, sanāksmes un komunicējot ar Latvijas uzņēmējiem;
  • gatavot atzinumus, ziņojumus un informatīvos materiālus par politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem enerģētikas un klimata politikas jomās, atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām. 

2. Nodrošināt LDDK biedru iesaisti enerģētikas un klimata rīcībpolitikas un investīciju jautājumos, kas sevī ietver:

  • sadarboties un konsultēt LDDK biedrus par enerģētikas un klimata rīcībpolitikas un investīciju jautājumiem;
  • apzināt LDDK biedru viedokļus par darbinieka kompetencē esošajiem jautājumiem, labās prakses piemēriem un darbības problēmām; 
  • plānot, organizēt un vadīt tikšanās, seminārus un līdzīga rakstura pasākumus LDDK biedriem enerģētikas un klimata jomā; 
  • nodrošināt, lai LDDK biedri un LDDK Padome saņemtu pārdomātus un profesionāli sagatavotus ieteikumus un priekšlikumus, kā arī objektīvu, detalizētu un atbilstošu informāciju.

3. Organizēt sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, ministrijām, pašvaldībām, komercsabiedrībām, biedrībām par aktuāliem enerģētikas un klimata jautājumiem.
4. Pārstāvēt LDDK viedokli valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldības, ES un starptautiskā līmenī.
5. Sagatavot un regulāri atjaunināt LDDK viedokli enerģētikas un klimata jautājumos.
6. Izpildīt LDDK ģenerāldirektora rīkojumus savu pienākumu un savas atbildības ietvaros.
7. Sadarboties ar LDDK darbiniekiem ikdienas pienākumu vai projektu ietvaros.
8. Pārstāvēt LDDK publiski plašsaziņas līdzekļos, saskaņojot to ar LDDK ģenerāldirektoru.
9. Veicināt pozitīvu LDDK reputāciju, aizstāvot LDDK intereses.
10. Ievērot LDDK iekšējās darba kārtības noteikumus un citus LDDK iekšējos procesu reglamentējošus dokumentus.
11. Sniegt LDDK ģenerāldirektoram un projektu vadītājiem atskaites par darbu pēc pieprasījuma.

Prasības pretendentam
1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs.
2. Pieredze darbā ar valsts un pašvaldību institūcijām enerģētikas un klimata jomā.
3. Zināšanas un darba pieredze enerģētikas un klimata rīcībpolitiku dažādajos aspektos.
4. Pieredzē par normatīvo aktu sagatavošanu un piemērošanu nacionālā un ES līmenī.
5. Prasme iesaistīties rīcībpolitiku izstrādē, publiskajās debatēs un veidot sadarbību ar atbildīgajām institūcijām.
6. Prasme konsultēt nozares un darba devēju pārstāvjus enerģētikas un klimata jautājumos.
7. Prasme apkopot darba devēju viedokļus un pārstāvēt organizācijas viedokli.
8. Stratēģisks redzējums.
9. Teicamas organizatora spējas, iniciatīva, izcilas komunikācijas un argumentācijas prasmes.
10. Spēja sadarboties un strādāt komandā, pieņemt lēmumus, un izrādīt iniciatīvu to īstenošanā.
11. Analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta un personīgā efektivitāte.
12. Spēja apstrādāt apjomīgu daudzumu informācijas.
13. Latviešu valoda C līmenis, Angļu valoda B līmenis
14. Cieņpilna attieksme, atvērtība novitātēm un gatavība pārmaiņām. Pacietība un iecietība. Mērķtiecība un iniciatīva. Ātra reaģēšanas spēja un spēja adaptēties. Augstas personīgās ētikas vērtības. Lojalitāte. Augsta pašorganizēšanās spēja. Augsta stresa noturība. Vēlme profesionāli pilnveidoties.

Mēs piedāvājam
1. Interesantu un daudzveidīgu pieredzi dinamiskā darba vidē
2. Izaugsmes iespējas
3. Atbalstošus kolēģus
4. Veselības apdrošināšanu
5. Biroju Rīgas centrā
6. Darba samaksu 2300 - 2800 EUR mēnesī (bruto) pilna slodze

Ja vēlies kļūt par daļu no mūsu komandas, gaidīsim CV un pieteikuma vēstuli uz [email protected], norādot "Enerģētikas un klimata eksperts" līdz 2023. gada 31.jūlijam.
Sazināsimies personīgi ar izvēlētajiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju.