Jaunumi

Ukraiņi apgūst pieredzi Latvijā darba vidē balstītu mācību organizēšanā

6. Oktobris, 2022

Lai dalītos pieredzē un zināšanās darba vidē balstītu mācību organizēšanā, no 4. līdz  6. oktobrim Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uzņēma desmit Ukrainas uzņēmumu pārstāvjus – potenciālos pieaugušo izglītības prasmju trenerus. Apmācīt ukraiņu ekspertus un nodot labo praksi LDDK apņēmusies, kopā ar Ukrainas Darba devēju federāciju (FEU) īstenojot attīstības sadarbības projektu, kam atbalstu sniegusi Ārlietu ministrija.

Šajās dienās Ukrainas viesi tikās ar LDDK vadību un ekspertiem, lai uzzinātu par LDDK ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā Nozaru ekspertu padomju (NEP) darbības modeļa ietvaros un LDDK īstenoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta projektu profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību organizēšanā. Lai pārliecinātos par šādas pieejas efektivitāti, ukraiņu eksperti viesojās Rīgas Valsts tehnikumā un“Inchcape Motors Latvia”, kā arī uzņēmumos SIA “Knauf Latvija”, SIA “Lexel Fabrika” (“Schneider Electric”), SIA “House of Hair”. Bet vizītes noslēgumā Ukrainas uzņēmumu pārstāvji tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu darba tirgus tendences un tam atbilstoša darba spēka sagatavošanu profesionālas izglītības līmenī Latvijā.  

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone:
“Latvijā ir īstenotas vairākas reformas gan vispārējā, gan profesionālajā izglītībā, kam Ukraina vēl gatavojas. Tāpēc mēs varam būt padomdevējs un labās prakses piemērs. Taču, kas nav mazsvarīgi, arī mums ir ko aizgūt no ukraiņu kolēģiem. Šī vizīte ir sākums ilgstošai sadarbībai starp Latviju un Ukrainu izglītības jomā, kas īstenota šādā formā – starp divu valstu darba devēju organizācijām akcentē sociālā dialoga un sociālo partneru lielo nozīmi, lai veicinātu un arī vadītu ciešāku sadarbību starp valstīm, starp nozarēm un konkrētiem uzņēmumiem.
Šīs vizītes laikā Ukrainas uzņēmumu pārstāvji uzzināja vairāk par Latvijas darba devēju pieredzi, atbalsta sniegšanā apmācītas treneru komandas veidošanai un palīdzībai uzņēmumiem personāla attīstībā, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanā ar apmācītu pieaugušo izglītības speciālistu (instruktoru, mentoru) palīdzību.”

Latvijā kopš 2017. gada uzņēmēji, vienojoties ar profesionālajām izglītības iestādēm, var īstenot darba vidē balstītas mācības un saņemt finansiālu atbalstu. Darba devēji tādējādi iesaistās profesionālās izglītības procesā un pilnveido to un tieši līdzdarbojas darba tirgus prasībām atbilstoša darba spēka sagatavošanā. Finansiālo atbalstu sniedz Eiropas Sociālā fonda projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

Jau ziņots, ka nolūkā atbalstīt Ukrainas valsts atjaunošanu un uzņēmējdarbības attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un darbaspēka potenciālu un ieguldījumus cilvēkkapitālā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) birojā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projekta “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei” atbalstu darbu uzsākušas divas Ukrainas Darba devēju federācijas (FEU) ekspertes. 

Projektā tiek organizēti arī vebināri personālā vadītājiem un uzņēmējiem, starptautiska tiešsaistes konference un uzņēmēju aptauja un citi pasākumi, lai veidotu jaunas sadarbības un pieredzes apmaiņu izglītības, nodarbinātības, cilvēkresursu vadības un uzņēmējdarbības jomās.

LDDK pateicas Latvijas uzņēmumiem un izglītības iestādēm par sniegto atbalstu vizītes norisē: A/S “Latvijas finieris”, “Rīgas satiksme”, Rīgas Valsts tehnikumam, “Inchcape Motors Latvia”, SIA “Knauf Latvija”, SIA “Lexel Fabrika” (“Schneider Electric”), SIA “House of Hair”, SIA “Unastyle Studio”.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.