Jaunumi

Ūdenssaimniecības nozare sadarbībā ar Polijas kolēģiem veicinās profesionālās izglītības attīstību vides sektorā 

7. Novembris, 2023

Ūdenssaimniecības nozari Latvijā un Polijā uztver kā pašsaprotamu, tā valstīm nav kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu, līdz ar to netiek pievērsta pietiekama uzmanība tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un darbinieku kompetences celšanai. Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem. Tāpēc ĶV NEP Vides aizsardzības apakšpadomē iesaistītā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) kopā ar Polijas Vides aizsardzības – valsts pētniecības institūtu (IOŠ-PIB) ir uzsākusi Erasmus+ Maza mēroga partnerības projektu profesionālās izglītības attīstībai, atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām.

Pirmā partneru tikšanās no 1. – 3. novembrim notika Latvijā. Polijas pārstāvji apmeklēja RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas mācību laboratorijas, iepazinās ar RTU Ūdens pētniecības un Vides biotehnoloģiju laboratorijas darbību. Partnervalstis viena otru iepazīstināja ar profesionālās un augstākās izglītības sistēmu valstīs, izglītības iespējām nozarē, raksturoja kā nozare iesaistās profesionālajā izglītībā, diskutēja par izaicinājumiem nozarē. 

Latvijas un Polijas ūdenssaimniecības nozares pārstāvji tiekas seminārā RTU

Nākamā partneru tikšanās Polijā tiek plānota janvāra beigās. 

Projekta aktivitāšu ietvaros tiek plānota arī nozarei aktuālo prasmju apzināšana, esošo ar ūdens resursiem saistīto profesijas standartu satura analīze un priekšlikumu izstrāde augstākā līmeņa profesionālo kvalifikāciju satura pilnveidošanai. 

Plānoti arī tīklošanās darbnīcu pasākumi un mārketinga materiālu izstrāde latviešu un poļu valodās ūdenssaimniecības nozares atpazīstamības veicināšanai.