Jaunumi

Starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs nozaru sociālo partneru veiktspējas celšanai

9. Jūlijs, 2019

Eurofound (Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) – Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir nodrošināt zināšanas, lai palīdzētu uzlabot sociālo, nodarbinātības un darba lietu politiku) 2. – 3. jūlijā Rīgā organizēja starptautisko pieredzes apmaiņas semināru nozaru sociālo partneru veiktspējas celšanai. Starptautiskais seminārs Latvijā notika ar LDDK un LBAS atbalstu, Rīgas semināra galvenais mērķis bija veidot starptautisko forumu, lai apmainītos ar informāciju, pieredzi, kas nepieciešams nozaru koplīgumu slēgšanai, kā arī lai risinātu nozaru sociālā dialoga jautājumus valsts līmenī.