Jaunumi

Starptautiskā tikšanās projekta „Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)” ietvaros

15. Novembris, 2016

2016.gada 14.novembrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja starptautisku tikšanos projekta „Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)” ietvaros. Projekta mērķis ir Prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modeļa izstrāde. Tikšanās laikā tika pārstāvētas organizācijas no 5 projekta dalībvalstīm:

  • Apmācību centrs “Jerusalem Labour Market Training Centre” (Lietuva)
  • Ekspertīzes un produktivitātes centrs (Somija)
  • Integrētas attīstības programmas birojs (Beļģija)
  • Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva)
  • Lietuvas Inženiernozaru asociācija (Lietuva)
  • Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva)
  • Igaunijas darba devēju konfederācija (Igaunija)

Katra organizācija izstrādā tēmas prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modelim. Tikšanās tika atklāta ar LDDK projekta vadītājas Lindas Riekstas uzrunu, un partneri tika aicināti sniegt ziņojumus un pastāstīt par projekta attīstības progresu katrā organizācijā. Latvijas izstrādāto materiālu prezentēja projekta eksperte Arita Ošiņa. Partneri prezentēja izstrādātās tēmas, diskutēja par kvalitatīva programmas modeļa izstrādi un vienojās par tālāko attīstības gaitu. Turpmāk plānots precizēt un pilnībā izstrādāt apmācību programmas modeļa tēmas, apkopot tās un pielāgot katras valsts vajadzībām. 2017.gadā plānots adaptēt izstrādāto apmācību programmas modeli, aicinot uzņēmējus deleģēt prakšu vadītājus uzņemumos piedalīties apmācībās, lai gūt zināšanas darbam ar praktikantiem.