Jaunumi

Starptautiska konference: “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”

11. Oktobris, 2018

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  š.g. 6. decembrī organizē starptautisko konferenci  “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”

  • Konferences mērķis ir pieredzes apmaiņa starp sociālo partneru organizācijām Eiropā par  koplīgumu slēgšanas praksi nozarēs.
  • Konferencē runās par sociālā dialoga pieredzi Eiropā gan no darba devēju, gan no darba ņēmēju skatījuma, tā attīstības tendencēm, ieguvumiem  nozaru griezumā.
  • Konferences laikā skaidros sociālā dialoga autonomiju, pamatprincipus, akcentēs pārrunu procesu.
  • Ar starptautiskiem ekspertiem, valdības pārstāvjiem un darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem diskutēs par darbu nākotnē, sociālo partneru un likumdevēja lomu, autonomijas praktiskajiem aspektiem.
  • Latvijas sociālie partneri prezentēs  rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem.

Konference norisināsies š.g. 6.decembrī no plkst. 10.00 līdz 14.30 Valsts administrācijas skolā, Rīgā, Raiņa bulvārī 4

Konferences programma ir pieejama ŠEIT

Konference tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001) ietvaros.