Jaunumi

Starptautiskā konferencē eksperti vienisprātis – profesionālajai izglītībai jātuvinās darba tirgus tendencēm

11. Maijs, 2015

Profesionālajai izglītībai ir jāatbilst aktuālajām darba tirgus tendencēm, un darba devējiem jābūt iespējai aktīvi iesaistīties izglītības procesā. Par to šodien starptautiskās konferences “Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi” laikā vienojās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Eiropas profesionālās izglītības attīstības asociācijas EUROPEA International, Latvijas Profesionālās izglītības biedrības, Valsts izglītības satura centra un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī vairāk nekā 200 konferences delegātu.

Latvijas pārstāvji īpaši dalījās pieredzē un uzsvēra šogad pēc LDDK iniciatīvas Profesionālās izglītības likumā ietverto darba vidē balstīto mācību principu, kas veidots pēc Vācijas un Austrijas parauga un kura ietvaros profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi teorētiskās zināšanas apgūst skolā, bet visas praktiskās iemaņas – strādājot uzņēmumos ar reālām darbā izmantotām iekārtām un tehnoloģijām. Tādējādi tiek mazināta iespējamība, ka jaunieši apgūst novecojušu tehnoloģiju pielietošanu un neiemācās to, kas turpmākā darbā patiesi vajadzīgs.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile konferencē norādīja: „Patlaban ir būtiski jauniešos veicināt apzinātu profesijas izvēli, kas atbilst viņu interesēm un spējām, kā arī mainīgajām darba tirgus prasībām. Viena no ministrijas prioritātēm 2020. gadam ir attīstīt un stiprināt profesionālās izglītības saturu, pieejamību un kvalitāti ilgtermiņā.”

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs: „Profesionālās izglītības sistēmā svarīgi ir rast līdzsvaru starp izglītības iestāžu piedāvājumu un darba devējiem nepieciešamo cilvēkresursu sagatavotības līmeni. Darba devēji atbalsta profesijas dziļāku apguvi darbavietās, kā arī uzsver lielāku sociālo partneru iesaisti mācību procesā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes, darba tirgus prasībām atbilstošu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību. Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir jāveicina visās to izpausmēs, un šajā procesā ir jānodrošina sociālo partneru, uzņēmumu un profesionālās izglītības īstenotāju iesaiste, kā arī jāveicina inovācija un uzņēmējdarbība.”

EUROPEA International prezidents Henriks Dethlefsens: „Mūsdienu mainīgā izglītības un darba vide nenoliedzami ir radījusi jaunus izaicinājumus jauniešiem, kuriem jāizdara izglītības un karjeras izvēle, kā arī nosaka prioritātes lēmumu pieņēmējiem, kuri strādā, lai sekmētu profesionālās izglītības sasaisti ar darba tirgu.”

Konferences noslēgumā tika apstiprinātas rekomendācijas par mērķiem profesionālās izglītības attīstībai Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam. Rekomendācijas tika iesniegtas LR Izglītības un zinātnes ministrijai darbam Latvijas prezidentūrā ES Padomē.

Informācijai: 2015.gada 22.jūnijā Rīgā notiks par izglītību atbildīgo ministru, sociālo partneru un Eiropas Komisijas sanāksme, kuras ietvaros tiks izvērtētas starptautiskās konferences “Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi” laikā izstrādātās rekomendācijas un to īstenošanas iespējas.

Lejupielādes

Rekomendācijas