Jaunumi

Starptautiskā konferencē diskutēs par līdzšinējiem sasniegumiem profesionālajā izglītībā un mērķiem 2020. gadam

8. Maijs, 2015

11. maijā Rīgā norisināsies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un partneru – EUROPEA, Profesionālās izglītības biedrības un Valsts izglītības satura centra – rīkota starptautiska konference “Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”. Konferences norise ir īpaši zīmīga tādēļ, ka pirms divām nedēļām Saeima pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas paredz plašāku izglītības un darba tirgus sasaisti, nodrošinot lielāku darba devēju iesaisti izglītības procesos.

Konferenci atklās LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Profesionālās izglītības biedrības valdes locekle, Ogres Tehnikuma direktore Ilze Brante un Profesionālās izglītības attīstības asociācijas EUROPEA International prezidents Henriks Dethlefsens.

Diskusijās par profesionālās izglītības jautājumiem piedalīsies Eiropas Profesionālās attīstības centra (CEDEFOP) vecākais eksperts Jaspers van Lo (Jasper van Loo), EUROPEA International prezidents Henriks Dethlefsens, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča, Ventspils tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere un SIA „Jelgavas tipogrāfija” valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis kā arī citi eksperti.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Pēdējos piecos gados Latvija ir spērusi būtisku soli ciešākas profesionālās izglītības un darba tirgus sasaistes virzenā, pārņemot labāko no citu Eiropas valstu pieredzes, veidojot gan Nozaru ekspertu padomes, kas rūpējas par konkrētu nozaru izglītības veicināšanu, gan liekot pamatu darba vidē balstītu mācību attīstībai. Profesionālā izglītība tikai tad ir patiesi vērtīga, ja jaunietim dod iespēju pilnvērtīgi strādāt savā nozarē, bet darba devējam – rast darbiniekus, kuri zina savu arodu un spēj sasniegt labus darba rezultātus. Tas iespējams tikai, cieši sadarbojoties abu jomu pārstāvjiem – izglītības iestādēm un darba devējiem. Latvijas prezidentūras ES padomē laikā ir būtiski atskatīties uz paveikto un noteikt jaunus ambiciozus mērķus.

Konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar profesionālās izglītības labās prakses piemēriem no deviņām valstīm, īpaši izveidotā izstādē. Konferences ietvaros tiks arī prezentēts LDDK veikts izvērsts pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā. Pētījumā apkopoti vairāk nekā 750 Latvijas uzņēmēju viedokļi par prakšu nodrošināšanu Latvijā patlaban, kā arī prakšu sistēmas tautsaimniecisko nozīmi. Dalībnieki varēs iepazīties ar ES Mūžizglītības programmas projekta „VET to WORK” rezultātiem un publikāciju „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu Latvijā. Izaicinājumi un iespējas”.

Konferences noslēgumā tiks apstiprinātas rekomendācijas par mērķiem profesionālās izglītības attīstībai Eiropas Savienībā līdz 2020.gadam, kuras prezentēs LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs un kuras tiks iesniegtas LR Izglītības un zinātnes ministrijai darbam Latvijas prezidentūrā ES Padomē.

Logo_LV_apaksa

Mediju pārstāvji, kuri vēlas apmeklēt konferenci, aicināti iepriekš pieteikties:

Una Grenevica

Tālr. 29392686; E-pasts: [email protected]