Jaunumi,Ekspertu atzinumi

Spēkratu NEP eksperti izvērtē jauniešu apgūtās prasmes

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes Spēkratu apakšpadome (Spēkratu NEP) gada nogalē atskatījās uz  sasniegto  smago spēkratu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas ieviešanā Latvijā. Spēkratu NEP un MMM NEP iesaistītā Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācija ir piedalījušās gan profesijas standarta, gan modulārās izglītības programmas izstrādē, kā arī šobrīd strādā pie profesionālās kvalifikācijas eksāmena un moduļu pārbaudījuma satura. "SkillsLatvia" konkursu nodrošināšana, atbalsts "EuroSkills" un "WorldSkills" konkursantu sagatavošanā ir Spēkratu NEP redzes lokā. Nenoliedzami pats būtiskākais rādītājs, vai profesionālo skolu darba rezultāts ir atbilstošs tam, ko nozare sagaida, ir nozarē atzīts profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas process. Gandrīz visos, izņemot vienu, līdz šim notikušos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos kvalifikācijai “Smago spēkratu mehāniķis”, Spēkratu NEP ir nodrošinājusi eksaminācijas komisiju pilnā sastāvā.

Nenoliedzami pats būtiskākais rādītājs, vai profesionālo skolu darba rezultāts ir atbilstošs tam, ko nozare sagaida, ir nozarē atzīts profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas process. Gandrīz visos, izņemot vienu, līdz šim notikušos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos kvalifikācijai “Smago spēkratu mehāniķis”, Spēkratu NEP ir nodrošinājusi eksaminācijas komisiju pilnā sastāvā.

15. decembrī Spēkratu NEP ekspertu eksaminācijas komisija izvērtēja pirmās, Ogres tehnikumā uzņemtās smago spēkratu mehāniķu grupas jauniešu apgūtās atslēdznieka zināšanas un prasmes, jo profesijas standarts ietver prasību – mehāniķa kvalifikāciju var iegūt tikai tad, ja vispirms ir iegūta atslēdznieka kvalifikācija. Eksaminācijas komisija atzinīgi novērtēja jauniešu sagatavotības līmeni, pedagogu ieguldīto darbu un skolas veiktās investīcijas programmas attīstīšanai. Divus profesionālās kvalifikācijas eksāmenus NEP ekspertu komisija ir pieņēmusi Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, kur eksperti augstu novērtēja eksāmena uzdevumu darba vietu nodrošinājumu un pedagogu ieguldījumu jauniešu sagatavošanā.

Cita veida pieredzi Spēkratu NEP ir guvusi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā. Šī pieredze ir likusi NEP ekspertiem iedziļināties Profesionālās izglītības likuma (PIL) un Ministru kabineta noteikumu prasībās un iesaistīties PIL normu pilnveidošanā. Gūtās atziņas ir nostiprinājušas nozares ekspertu pārliecību, ka kvalifikācijas piešķiršanas procesam ir jābūt nozares rokās. 

2022. gadā Spēkratu NEP ekspertu komandu sagaida smago spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas eksāmens Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā un Ogres tehnikumā.

Andrejs Stoļarovs,

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes (MMM NEP) Spēkratu apakšpadomes vadītājs