Jaunumi

Sagatavots sociālo partneru izvērtējums par digitalizāciju Latvijā

11. Jūlijs, 2022

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), īstenojot Eiropas sociālo partneru Pamatnolīgumu par digitalizāciju, sagatavojusi un iesniegusi Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejai šī gada ziņojumu par nolīguma par digitalizāciju īstenošanu  Latvijā.

Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un ES lietu eksperte:

“Īstenojot Eiropas sociālo partneru Pamatnolīgumu par digitalizāciju, LDDK un LBAS Latvijā ir apņēmušās optimizēt ieguvumus un risināt digitalizācijas izaicinājumus darba pasaulē četros virzienos: digitālās prasmes un nodarbinātības aizsardzība, cilvēka cieņas respektēšana un darbinieku uzraudzība, mākslīgais intelekts un principa «kontrolē cilvēks» garantēšana, kā arī savienošanās un atslēgšanās kārtība.”

LDDK apņemšanās īsteno, gan īstenojot dažādus ārējo finanšu avotu (piemēram, Eiropas Sociālā fonda) atbalstītus projektus, gan Nozaru ekspertu padomju ietvaros, gan, sadarbojoties ar publisko pārvaldi, lai panāktu labvēlīgu nosacīju iekļaušanu tiesību normās vai procesos un sniegtu atbalstu darba devējiem ar digitalizāciju un automatizācijiu saistītos darba tirgus izaicinājumu risinājumiem.  

Eiropas sociālo partneru Pamatnolīgums par digitalizāciju pieņemts 2020.gada jūnijā. Iepriekšējo ziņojumu par digitālizācijas procesiem Latvijā un to novērtēšanu LDDK un LBAS iesniedza 2021. gadā.

Šobrīd vēl daudzi digitalizācijas procesa aspekti nav skaidri un saprotami, bet Eiropas sociālo partneru Pamatnolīgums ir instruments, kā risināt šo jautājumu. Svarīgi veikt situācijas izpēti par dažādo pieredzi saistībā ar digitālo prasmju apgūšanu, darba organizāciju un citiem būtiskiem jautājumiem.

Pamatnolīgums ir kopīga Eiropas starpnozaru sociālo partneru apņemšanās ar digitalizāciju saistītos ieguvumus paātrināt un pašiem risināt izaicinājumus darba pasaulē – uzņēmumu un nozaru līmenī, negaidot ārēju regulējumu vai direktīvu. Pamatnolīgums piedāvā ļoti konkrētus jautājumus iekļaušanai koplīgumos, lai efektīvi pielāgotos digitalizācijas pārmaiņām, piemēram, sociālo partneru kopīgu apmācību plānu, tiesību atslēgties regulējumu, uzraudzību par mākslīgā intelekta lēmumiem un darbinieku personas datu aizsardzību.

Vairāk informācijas variet uzzināt šeit:

Papildu informācija par ES sociālo partneru nolīgumu par digitalizāciju:

·       LATVIEŠU VALODĀ

·       ANGĻU VALODĀ