Jaunumi

Projekta VET to Work diskusija Ventspilī

4. Marts, 2015

Kvalitatīva profesionālā izglītības īstenošana nav iedomājama bez modernas mācību materiāli tehniskās bāzes, sakārtotas infrastruktūras, mūsdienīga un darba tirgum atbilstoša mācību satura, profesionāliem un motivētiem pedagogiem. Jaunu mācību programmu satura ieviešana, moderna mācību aprīkojuma un tehnoloģiju ienākšana  profesionālās izglītības iestādēs izvirza arī jaunus uzdevumus iestādes vadītājiem un pedagogiem. Līdztekus jautājumam Ko mēs mācām? arvien aktuālāks kļūst jautājums Kā mēs mācām?  Vai esam gatavi un sagatavoti jaunajiem izaicinājumiem?  Vai didaktiskie principi un pedagoģiskais process nodrošina izglītības mērķu sasniegšanu? Tie ir tikai daži jautājumi, ko uzdosim diskusijas “Mācību metodika un formāts profesionālajā izglītībā” dalībniekiem.

Diskusija notiks 11.martā Ventspils Digitālajā centrā (2.stāvā, konferenču zālē), Akmeņu iela 3, no plkst.11.00 līdz 13.00. Diskusiju vadīs VISC Izglītības satura departamenta direktore Sarmīte Valaine.

Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas
Diskusiju būs iespējams noskatīties ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRaxKo4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUla

Mācību metodika un formāts ir devītā  no 12 diskusijām ciklā Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Diskusiju cikls tiek organizēts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā VET to Work Transition (Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA). Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamic University.