Jaunumi

Noslēgusies profesiju standartu izstrāde projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” 

2. Maijs, 2022

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ir pilnībā noslēgusies profesiju standartu izstrādes līnija. 

Periodā no 2020. gada novembra līdz 2022. gada martam tika izstrādāti 18 5.LKI līmeņa profesiju standarti, piesaistot 90 ekspertus. Pavisam kopā SAM 8.5.2. projekta ietvaros ir izstrādāti 88 profesiju standarti (70 PS 4.LKI, 18 PS 5.LKI), kopā piesaistot 440 dažādu nozaru ekspertus.

Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Projekta mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.