Jaunumi

Projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros veiktais profesionālās izglītības iestāžu apsekojums palīdzējis uzlabot izglītības iestāžu vides drošību

5. Marts, 2014

2013.gada projekta “Droša skola – drošs darbs” ietvaros uzņēmumi A/S „Inspecta” un SIA „FN Serviss” īstenoja profesionālu 28 profesionālās izglītības iestāžu apsekojumu, tādējādi nodrošinot savu ieguldījumu mācību vides drošības uzlabošanā.

Apsekojuma mērķis bija sniegt izglītības iestādei neatkarīga eksperta slēdzienu par ēkas ugunsdrošības stāvokli un darba aizsardzības prasību ievērošanu un nepieciešamo profilaksi.

Saskaņā ar IZM sniegto informāciju, šis invertējums ir bijis nozīmīgs ieguldījums, lai apzinātu situāciju minētajos jautājumos izglītības iestādēs un veiktu nepieciešamos pasākumus nepilnību novēršanai. Ņemot vērā uzņēmumu rekomendācijas un pateicoties IZM piešķirtajam papildu finansējumam, profesionālās izglītības iestādēs turpinās vides drošības uzlabošanas darbi.

Izvērtējamā ietvaros, profesionālās izglītības iestādes saņēma vērtējumu un rekomendācijas šādas 11 pozīcijās:

 • atbildīgā darbinieka par ugunsdrošību esamību un tā kompetenci;
 • evakuācijas plānu;
 • evakuācijas ejas, kā arī rezerves izejas, to pieejamība atbilstoši evakuācijas plānam;
 • ugunsdrošības zīmju esamību un izvietojumu;
 • ugunsdzēsības aprīkojuma esamību, novietojumu, skaitu, tehnisko stāvokli un derīguma termiņu;
 • ugunsdzēsības signalizācijas esamību;
 • trauksmes izziņošanas sistēmas darbību;
 • hidrantu novietojumu un pieejamību atbilstoši teritorijas plānam;
 • ugunsdrošības apmācību rīkošanu un darbinieku instruktāžu;
 • pārskats par ugunsgrēka riska novērtējumu un analīzi;
 • elektrosistēmas stāvokli.

Sadarbības partneri, kas šobrīd virza un īsteno projekta aktivitātes, ir Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), AS „Inspecta Latvia”, AS Severstaļlat, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Labklājības ministrija (LM) un Valsts darba inspekcija (VDI).

Lai iesaistītos projektā “Droša skola – drošs darbs” ar mērķi uzlabot jauniešu mācību un darba vides drošību, kā arī mazināt darba negadījumu skaitu, rakstiet uz [email protected].