Jaunumi

Profesionāle ar fantastiskām zināšanām un cieņu pret citu cilvēku lēmumiem

15. Jūnijs, 2023

Ilonas Kiukucānes ieguldījums LDDK ir  17 darba gadi. Šogad janvārī viņa uzņēmās LDDK ģenerāldirektores pienākumus, vadot organizāciju pārmaiņu laikā līdz aprīļa vidum. Ilona dzīvē nebaidās no izaicinājumiem. Kā viņa pati saka: “Kādam tas bija jādara, un es zinu procesus no iekšienes. Tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Mans princips dzīvē ir nenožēlot izdarīto, jo katrs solis ir  solis pareizā virzienā.“

LDDK kolēģi par Ilonu saka – viņai ir fantastiskas zināšanas, pieredze, diplomāta spējas, apbrīnojama spēja ātri un efektīvi darboties jebkurā situācijā.    “Kā viņa to visu zina?!” – šis jautājums visprecīzāk raksturo Ilonu kā profesionāli.

Tagad Ilona ir izlēmusi laiku veltīt sev svarīgām lietām – Dziesmu un deju svētkiem, kuros abi ar vīru piedalīsies kā dejotāji, ģimenei un mazdēlam, kā arī ceļošanai. Taču šis ir stāsts ar “atvērtu lapu”, kurā ierakstīt turpinājumu, jo jau tagad zinām, ka Ilonas atbalsts būs nepieciešams, gatavojoties LDDK 30 gadu jubilejai.

Ilona darbu LDDK uzsāka 2006.gadā augusta beigās, un, kā viņa pati smejoties norāda – tagad neviens tā darbu vairs nemeklē. Izlasījusi laikrakstā “Diena” darba sludinājumu, ka LDDK ir  izglītības un nodarbinātības eksperta vakance. Tajā brīdī Ilonai bija stabils darbs izglītības jomā Latviešu valodas apguves valsts aģentūrā, bet kaut kas viņu sludinājumā bija uzrunājis un intereses pēc izlēmusi pieteikties: “Painteresējos, kas ir konfederācija, ka to vada Vitālijs Gavrilovs, kas tajā laikā bija ļoti populāra personība, un arī Elīna Egle jau bija zināma. Aizsūtīju pieteikuma vēstuli”.  Intervija noritējusi kā interesanta saruna, un jau tajā pašā dienā drīz vien pēc intervijas,  saņēmusi zvanu ar aicinājumu pievienoties LDDK komandai. Kā viņa pati norāda – darba sākuma posmā izaicinājums bijis saprast interešu pārstāvības procesu,  mainīt domāšanu – ka jārunā biznesa vārdā nevis izglītības sistēmas vārdā, jāizvērtē viss no cita skatu punkta.

Ilona saka, ka darbus un jomas mainījusi dzīvē radikāli, bet LDDK nostrādājusi visilgāk. LDDK darba vidusposmā viņa vairākus gadus dzīvoja Briselē, jo dzīvesbiedrs strādāja NATO, un Ilona, savukārt, bija LDDK pārstāve BusinessEurope klātienē.

Runājot par dzīvi un darbu, vēl viens Ilonas pamatprincips ir izturēties ar cieņu pret citu cilvēku lēmumiem. “Tas ir ārkārtīgi svarīgi dzīvē un arī ģimenē. Pirms kādiem desmit gadiem bija salidojums ar jaunības studiju biedriem. Citas kolēģes, meitenes stāstīja, ka jau otrais vai trešais vīrs, bet kā strādā vienā bibliotēkā, tā strādā. Es esmu mainījusi darbus, reizēm pat radikāli mainot jomas, bet tas negrozāmais mans dzīves pamats ir vīrs, ģimene”, Ilona smaidot nosaka. Ģimene ir Ilonas dzīves pamatvērtība, un arī vaļasprieki saistīti ar ģimeni. LDDK kolēģi zina, ka Ilona dejo tautas deju kolektīvā un gatavojas Dziesmu un deju svētkiem. Interesanti, ka viņa sāka dejot, jo vīrs ir dejotājs, - dejojis slavenajā TDA “Lāčplēsis”. Viņš saticis vecos paziņas, kas aicinājuši dejot. Ilona atbalstījusi vīra vēlmi, bet, tā kā viņš pateicis, ka viens dejot neies, aizgājuši abi . “ Deju kolektīvs ir ārkārtīgi liela vērtība. Mūsu vecumā atrast tādus draugus un cilvēku kopu, ar kuru tik ļoti saskan, tas tik bieži negadās. Visi par to esam ārkārtīgi laimīgi”, uzsver Ilona. Brīvo laiku abi arī vīru velta arī vilku sugas šķirnes sunim Silvers – piķa melnam vilkam, kas jāskolo. Un ziemas vakaros sākusi izšūt krustdūrienā. Par to domājusi jau gadiem, bija vēlme pamēģināt. Protams, skolas laikā tas bija darīts. Tagad beidzot pieķērusies un sapratusi, ka izšūšanas process ļoti patīk. Kā smejas Ilona – jāskatās, cik ilgi turēs acis un sprands, jo izšūšanas process ir ārkārtīgi lēns, bet pagaidām tas viss ļoti patīk.

Ģimene - vīrs, mamma, dēli, ar kuriem Ilona lepojas, mazdēls un draugi – dzīves centrā ir ģimene un cilvēki, uz kuriem var paļauties: ”Man ir draugu loks, draugu kompānija, ko vislabāk var raksturot “draugi ar radu pazīmēm”. Ar draugiem tiekamies biežāk kā ar radiem un paļauties var jebkurā brīdī.” Tā ir milzīga bagātība, vērtība un dzīves stabilais, nemainīgais pamats, sarunu noslēdz Ilona.

Stāsta otra puse jeb “Kā viņa to visu zina?!”

Dzīvi katrs mēs redzam pa savam, - cik cilvēku, tik viedokļu. Tāpēc šajā stāsta daļā ir Ilonas kolēģu redzējums par viņu kā profesionāli un cilvēku.

Kolēģi Ilonu raksturo kā LDDK patrioti, spēcīgu personību, profesionālu, kompetentu un ļoti cilvēcīgu. Viņai ir milzum daudz zināšanu un pieredzes, kā arī spēja precīzi formulēt viedokli. Kolēģis saka: “Viņa ir zinoša būtībā par visu! Ilona, ņemot vērā ilggadīgo pieredzi, ir ar visplašāko jomu un nozaru tvērumu, kā arī viņai ir  vislielākais biedru kontaktu loks.”

Kā Ilonas stiprās īpašības kolēģi min precizitāti, labu atmiņu, kompleksu jautājumu tvērumu, principiālu pieeju, nelokāmību, taisnīgumu, kas apvienots ar diplomātisku pieeju jautājumu risināšanā. Viens no kolēģiem nosaucis viņu par  “LDDK cieto disku jeb atmiņu”. Savukārt kā cilvēks, Ilona tiek raksturota kā vieda un mūsdienīga, draudzīga un atklāta un labs, interesants, pieredzējis sarunu biedrs.

Sastrādāties ar viņu kā ar kolēģi ir viegli, jo vērsta uz kompromisu meklēšanu un domā plaši, neiestrēgstot uz viena veida jautājuma risināšanu, kā arī spēj ātri un efektīvi darboties jebkurā situācijā. Viņa ir atvērta, neatsaka padomu, un ir vērts prasīt, jo padomi ir labi! Kolēģi ir sajutuši un augstu novērtē Ilonas principu cienīt citu lēmumus un viedokli. Tāpat Ilona ir ļoti spēcīga un zinoša starptautiskajos jautājumos un spēj atbildēt uz visāķīgākajiem jautājumiem.

Jautājot par Ilonas ieguldījumu, LDDK kolēģi min  izpratnes stiprināšanu par darba devēju organizāciju un sociālo dialogu, starptautiskās un ES pieredzes ienešanu LDDK. Viņa ir sakārtojusi tiesību aktu izvērtēšanas iekšējo sistēmu un ieguldījusi milzīgu darbu, lai LDDK varētu normāli strādāt TAP sistēmā. Tāpat Ilona pēdējos mēnešos ir iniciējusi arī iekšējās darba kārtības regulējumu izveidi, lai LDDK strādātu produktīvāk.

Ilonas ieguldījums tiek salīdzināts ar: “Viens no LDDK velkoņiem, kas, neskatoties uz visādām pārmaiņām iekšējos procesos, ir LDDK palīdzējusi izstūrēt pat lielākajās Latvijas un starptautisko notikumu krācēs”. Ilona ir gatavojusi runas ES dalībvalstu  un starptautisko organizāciju pasākumiem, kas nebija vienkāršs uzdevums un ar kuru viņa teicami tika galā.

Ilonas darba rezultāts kolēģu vērtējumā ir LDDK atpazīstamība, reputācijas un ietekmes veicināšana Latvijas un starptautiskos līmeņos un labas attiecības ar Business Europe un citiem ES un starptautiskiem partneriem.

Ilonas vaļaspriekus ir izbaudījuši arī kolēģi – tiešā vārda nozīmē! Piemēram, pēc  viņas ceļojuma uz Indonēzijas kolēģi birojā dzēruši dārgāko kafiju pasaulē, kura ir izgājusi cauri civetkaķa barības vadam un : “Ciemošanās pie Ilonas Ogrē bija viens superīgs pasākums!”

Un nobeigumā jāsaka, ka Ilonas vārdi saskan ar darbiem. Viņa pati saka, ka svarīgi ir cilvēki, uz kuriem var paļauties. Kolēģi par viņu saka tieši to pašu: “Ja kaut ko ir solījusi izdarīt, tad arī izdara - tur solījumus. Uz viņu var paļauties.” Ilonas raksturojumu viens no kolēģiem noslēdz sekojoši: “Manuprāt, Ilonas darbs LDDK labā ir neatsverams, bet bieži vien no malas neredzams, jo publiski par saviem darba rezultātiem un paveikto pati īpaši neuzsver.”

Paldies, Ilona, par Tavu ieguldījumu!

Taču stāstu nebeidzam,  -  paturam lapu atvērtu, lai turpinātu par jauniem izaicinājumiem. Jo, kā Tu pati saki – katrs solis ved pareizā virzienā!