Jaunumi

Pieredzes apmaiņa SIA “Vidzemes slimnīca”

15. Jūnijs, 2023

Šodien, 15.jūnijā, notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu SIA "Vidzemes slimnīca" Valmierā.

Pateicamies par  iespēju iepazīties ar medicīnas darba specifiku un ieskatu  dažādu medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī profesionālo, ergonomisko un radošo risinājumu  demonstrējumiem. Īpaši vēlamies pateikties par atvērtību un viesmīlību  Darba aizsardzības vecākajai speciālistei Dagnija Baldiņai un visiem "Vidzemes slimnīcas" kolēģiem, kas sniedza savu atbalstu pieredzes apmaiņas vizītes organizēšanā un norisē.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.