Jaunumi

Pārrunā sadarbības memorandu STEM izglītības attīstībai

3. Augusts, 2022
  1. jūlijā, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Gintu Kaminski un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidentu Andri Biti, lai pārrunātu sadarbības memoranda tapšanu STEM izglītības attīstībai vispārējā izglītībā. Sarunā piedalījās arī IZM Izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa. Tikšanās laikā tika apspriesta memoranda nepieciešamība, kā arī diskutēts par tā iespējamo saturu un iesaistītajām pusēm.

Memoranda mērķis ir sekmēt kvalitatīvas STEM vispārējās izglītības pieejamību Latvijas izglītības iestādēs, kā arī nodrošināt vispārējās izglītības STEM pedagogu motivācijas un atbalsta sistēmas attīstību kā priekšnoteikumu virzībai uz izglītojamo snieguma izaugsmi visos izglītības posmos. Šobrīd memorands ir tapšanas stadijā un darba tikšanās laikā puses pārrunāja nepieciešamos papildinājumus tā saturā.

“Izglītības un zinātnes ministrija ir atvērta sadarbībai un darba devēju redzējumam. Tā kā kvalitatīva STEM vispārējā izglītība ir svarīgs priekšnoteikums nākotnes darba tirgus dalībnieku zināšanu un prasmju apguvei, darba devēju palīdzība šajā posmā ir ļoti nozīmīga, sniedzot praktisku skatījumu,” sarunas laikā uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Puses vienojās par nepieciešamību pilnveidot memoranda saturu, kā arī aicināt augstākās izglītības iestādes pievienoties tā dalībnieku lokam. Turpmākie soļi memoranda izstrādē paredz konkrētu priekšlikumu apkopošanu no visiem partneriem.

Avots: IZM, www.izm.gov.lv