Jaunumi

Paldies par atbalstu Latvijas un Ukrainas darba devēju organizāciju pirmā attīstības sadarbības projekta ieviešanā!

24. Novembris, 2022

Novembrī noslēdzies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Ukrainas Darba devēju federācijas (Federation of Employers of Ukraine, FEU) attīstības sadarbības projekts “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei”.
Latvijas Darba devēju konfederācija pateicas visiem, kuri atbalstīja šo projektu un papildu aktivitātes, kā arī padarīja FEU ekspertu Liudmylas VASILEGAS (koordinatore izglītības un nodarbinātības jautājumos) un Natalyas GOSTEVAS (koordinatore biznesa sadarbībā) darba gaitas un uzturēšanos Rīgā un Latvijā projekta laikā ērtāku un viesmīlīgāku.

Paldies:

Artūram ZepamRīgas Tehniskā universitātes (RTU) Attīstības vadītājampar atbalstu ekspertu izmitināšanu RTU dienesta viesnīcā
Danai SmutovaiRTU Pārdošanas, administrēšanas un viesu izmitināšanas nodaļas vadītāja vietnieceipar atbalstu ekspertu izmitināšana RTU dienesta viesnīcā
Guntim Bredovskim"Baltic Restaurants Latvia" valdes loceklimpar atbalstu FEU ekspertu ēdināšanas nodrošināšanā
Gunitai MeijereiAS "Latvijas Finieris" valdes loceklei, Personāla un administratīvā sektora vadītājaipar sadarbību un atbalstu pieredzes apmaiņas vebināru organizēšanā
Evai SelgaiLatvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājaipar sadarbību un atbalstu pieredzes apmaiņas vebināru organizēšanā
Zandai ArnavaiAmbassador of Talent Platformpar sadarbību konferences  “Cilvēkkapitāla loma ekonomikas atveseļošanā un attīstībā” (“The role of human capital in economic recovery and development”) norisē
Ingrīdai RoneiLatvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekleipar sadarbību konferences  “Cilvēkkapitāla loma ekonomikas atveseļošanā un attīstībā” (“The role of human capital in economic recovery and development”) norisē
Jūlijai Kudrjašovai  Talent Acquisition Partner "Air Baltic Corporation" ASpar sadarbību konferences  “Cilvēkkapitāla loma ekonomikas atveseļošanā un attīstībā” (“The role of human capital in economic recovery and development”) norisē
Ingum Paeglei
Girtam Muižniekam
Lindai Morelei
A/S  Sadales tīklspar sadarbību un atbalstu pieredzes apmaiņas vebināru organizēšanā
Anitai Līcei
Guntai Tilakai
Anetei Jekumai
NEP koordinatoriempar sadarbību un atbalstu projekta aktivitāšu norisē, pieredzes apmaiņas aktivitāšu un pasākumu organizēšanā
Andrejam Stoļarovam
Ingum Rūtiņam
MMM NEP locekļiempar sadarbību un atbalstu projekta aktivitāšu norisē, pieredzes apmaiņas aktivitāšu un pasākumu organizēšanā
Oksanai SoročinaiLatgales Industriālais tehnikuma direktora vietniekam attīstības un inovāciju jomāpar sadarbību un atbalstu projekta aktivitāšu norisē, pieredzes apmaiņas aktivitāšu un pasākumu organizēšanā
Kristapam Slakteram-ZvejsalniekamSIA "House of Hair" radošajam direktorampar atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Sintijai ŠolmaneiSIA "Inchcape Motors Latvia"par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Dacei GrīnbergaiSIA "KNAUF"
Rūpnīcas direktora asistentei
par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Ivetai SakneiSIA "Lexel Fabrika"
Personāla daļas vadītājai
par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Unai BernatovičaiSIA "Unastyle Studio"
Direktorei
par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Dagnijai VanagaiPIKC Rīgas Valsts tehnikuma
Direktorei
par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Ingai Šikovai  PIKC Rīgas Valsts tehnikuma
Direktora vietniecei mācību darba organizācijā
par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Solveigai Keisterei  PIKC Rīgas Valsts tehnikuma 
Karjeras konsultantei
par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Normundam TiltiņamPIKC Rīgas Valsts tehnikuma
Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītājam
par atbalstu projekta dalībnieku uzņemšanā, pieredzes apmaiņas nodrošināšanā par darba vidē balstītu mācībām un mentoru apmācību
Sigitai Klētniecei"Cēsis Inside" gideipar atbalstu FEU ekspertēm
Baibai Stepiņai"Kārļamuiža" īpašnieceipar FEU ekspertu izmitināšanu, ēdināšanu
DVB komandai :
Jolantai Vjaksei, Aivai Dzenītei, Andrejam Bušenko, Sandrai Ģeidai, Dacei Āriņai, Līgai Šmatei, Maijai Muceniecei, Jurim Guntim Vjaksem, Linardam Zvaigznem, Daigai Krūmiņai
 par sadarbību un atbalstu projekta mērķu sasniegšanā
LDDK komanda:
Inesei Stepiņai, Inesei Pabērzai, Maijai Meņģelsonei, Žannai Mačko, Pēterim Leiškalnam, Sintijai Siliņai, Rihardam Blesem
 par godprātīgu un atbildīgu darbu projekta mērķu sasniegšanā