Jaunumi

NTSP Transporta un sakaru apakšpadome pārrunā ostu pārvaldības reformu

7. Aprīlis, 2021

7. aprīlī norisinājās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Transporta un sakaru nozares apakšpadomes sēde, kurā puses pārrunāja transporta jomas nākotnes attīstības jautājumus, tostarp ostu pārvaldības reformu.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Ostu pārvaldības reforma ir nepieciešama, bet tā nevar būt sasteigta un nesaprotama nozares uzņēmumu pārstāvjiem. Līdz šim piedāvātajos risinājumos darba devēji saskata uzņēmējdarbības riskus, kā arī nav skaidras atbildes uz jautājumiem par ostu attīstības vīziju un investīciju plāniem. Tāpat trūkst datu par to, kā piedāvātie risinājumi paaugstinās ostu darbības efektivitāti. Lai nodrošinātu līdzsvarotu attīstību, būtiski panākt vienotu izpratni un kompromisu dialogā ar visām iesaistītajām pusēm.”

Sanāksmes laikā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji prezentēja priekšlikumus grozījumiem Likumā par ostām, piedāvājot savu redzējumu reformai, kas atbilstu labas pārvaldības principiem.

Esošajā grozījumu projektā paredzēts noteikt 4 ministrijas kā kapitālsabiedrības daļu turētājas, tomēr darba devēju ieskatā, lai mazinātu politisko ietekmi, vienīgajai kapitāldaļu turētājai būtu jābūt Satiksmes ministrijai.

Tāpat darba devēji norāda, ka jaunās kapitālsabiedrības padomē jābūt pārstāvētiem arī ostu uzņēmējiem, ievērojot proporcionalitāti 1/3, kā arī nepieciešams izveidot sadarbības padomi, kas apstiprinātu gan stratēģijas, gan citas būtiskas izmaiņas ostas darbībā.

LDDK priekšlikumi ostu pārvaldības reformai arī ietver to, ka nepieciešams pilnībā pārņemt esošās saistības un noslēgt līgumus ar jauno kapitālsabiedrību, nemainot līguma noteikumus. Vienlaikus jānosaka, ka jaunās kapitālsabiedrības neiesaistās komercdarbībā un saglabā pamata funkciju: nodrošināt un attīstīt ostu infrastruktūru, lai piesaistīju jaunas investīcijas un radītu pēc iespējas labākus apstākļus uzņēmējiem komercdarbībai, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.

NTSP apakšpadome vienojās LDDK piedāvātos priekšlikumus virzīt izskatīšanai 9. aprīlī plānotajā Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē.