Jaunumi

Nozaru koplīgums ir kvalitātes zīme un iespēja rast priekšrocības koplīguma dalībniekiem

15. Decembris, 2017

Lai aktualizētu pozitīvo pieredzi, ko var sniegt darba devēju un darba ņēmēju sadarbība nozaru līmenī, 15. decembrī notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizēta konference, kurā eksperti, ministri, amatpersonas, arodbiedrību un uzņēmumu pārstāvji diskutēja par ceļu uz nozares koplīgumu slēgšanu.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone:  “Ģenerālvienošanās ir kvalitātes zīme un iespēja rast priekšrocības nozaru koplīguma dalībniekiem. Tādēļ svarīga ir saruna starp visām iesaistītajām pusēm un vienota sapratne par to, ka nozaru koplīgums sniedz iespējas ne tikai uzņēmumu, bet arī valstiskā līmenī, piemēram, mazinot ēnu ekonomiku.”

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Visos līmeņos mums jādomā par to, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot un strādāt. Lai to panāktu, viens no instrumentiem ir noslēgt ģenerālvienošanās tajās nozarēs, kur tādu vēl nav. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi, lai valsts un pašvaldību iestādes nāktu pretī tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas noslēgt nozaru koplīgumus.”

Konferences laikā notika arī diskusija par pieredzi nozares koplīgumu noslēgšanā. Latvijā ģenerālvienošanās noslēguši dzelzceļa nozares darba devēji un arodbiedrības.

Vistuvākajā laikā nozares koplīgumu labo praksi plāno pārņemt arī būvniecības nozare. “Lielākais izaicinājums ceļā uz būvniecības nozares koplīguma noslēgšanu ir radīt sapratni, ka ģenerālvienošanās visām iesaistītajām pusēm ir iespēja, nevis drauds”, uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Tāpat par izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem nozares koplīgumu pārrunu procesā stāstīja Latvijas Celtnieku arodbiedrības valdes loceklis Mārtiņš Dunskis: “Nozares koplīgums ir instruments, lai nodrošinātu pietiekamu darbaspēku būvniecības nozarē. Lai jaunieši ietu mācīties būvniecību, nozare ir jāparāda kā simpātiska – legāla un prestiža. Panākot šādu priekšstatu, pēc pāris gadiem mēs piesaistīsim jaunus darbiniekus nozarei.”