Jaunumi

Notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija SIA Orkla Latvija ražotnē Ādažu čipsi

6. Jūnijs, 2023

Šā gada 1.jūnijā  notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu  SIA Orkla Latvija ražotnē Ādažu čipsi.

Pateicamies par  iespēju iepazīties ar  pārtikas ( čipsu) ražošanas procesu, darba organizāciju un darba specifiku ražotnes direktorei Egitai Bērziņai, Darba un vides aizsardzības vadītājai Andai Stepanovičai   un citiem kolēģiem.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Laima Beroza, Darba aizsardzības eksperte

Jānis Pumpiņš, Darba tiesību eksperts

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.