Jaunumi

Notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija SIA Joži

26. Maijs, 2023

18.maijā notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu graudkopības saimniecībā SIA Joži Jaunpilī. Pateicamies par  iespēju iepazīties ar lauksaimniecības un īpaši graudkopības darba organizāciju un darba specifiku SIA "Joži" saimniekiem Gunvaldim un Gunai  Sproģiem.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.

Informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Laima Beroza, Darba aizsardzības eksperte

Jānis Pumpiņš, Darba tiesību eksperts