Jaunumi

Notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija AS “Latvijas valsts meži” dabas parkā Tērvetē 

30. Maijs, 2023

26.maijā notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu AS "Ļatvijas valsts meži" dabas parkā Tērvetē.

Pateicamies par  iespēju iepazīties ar mežsaimniecības darbu specifiku, demonstrējumiem Baltijā lielākajā meža izziņas pasākuma “Latvijas meža dienas”  ietvaros, un īpaši vēlamies pateikties par viesmīlību un profesionalitāti AS “Latvijas valsts meži” Darba aizsardzības vadītājam Edmundam Nastajam.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu. Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.

Informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Laima Beroza, Darba aizsardzības eksperte

Jānis Pumpiņš, Darba tiesību eksperts