Jaunumi

Notikusi labās prakses mācību ekskursija Air Baltic Corporation AS

30. Marts, 2023

Notikusi labās prakses mācību ekskursija pie LDDK biedra Air Baltic Corporation AS par darba aizsardzības prasību ievērošanu uzņēmumos.

Air Baltic Corporation AS ir aktīvs Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs un sniedz savu ekspertīzi, kā arī dalās ar savu pieredzi par dažādiem uzņēmējdarbības jautājumiem. Mācību vizītes ietvaros uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja ar darba aizsardzības sistēmu, atbilstoši nozares specifikai izstrādāto labbūtības un izdegšanas sindroma novēršanas atbalsta programmu. Mācību vizītes dalībniekiem bija unikāla iespēja piedalīties evakuācijas no lidmašīnas domonstrējumā.

Vēlamies īpaši pateikties Alīnai Aronbergai,  Air Baltic vecākai viceprezidentei personāla vadības jautājumos, Edīte Līdakai, Ilgtspējīgas darba vides vadītājai un Didzim Tolmanim, Darba aizsardzības nodaļas vadītājam par atbalstu, organizējot mācību vizīti un daloties ar savu praktisko darba pieredzi.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.

Informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Laima Beroza, Darba aizsardzības eksperte

Jānis Pumpiņš, Darba tiesību eksperts