Jaunumi

Noslēdzies semināru cikls par darba vidē balstītām mācībām

21. Marts, 2016

Noslēdzies piecu semināru cikls par darba vidē balstītām mācībām (DVB), kuri notika februarī un martā Ogrē, Daugavpilī, Valmierā, Rīgā un Ventspilī.

DVB ir jauna profesionālās izglītības īstenošanas forma, kurā izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi izglītojamais pārmijus apgūst izglītības iestādē un  uzņēmumā.
DVB ir paredzēta Profesionālās izglītības likumā kopš tā 2015.gada maija grozījumiem. Līdz šim DVB tika īstenotas tikai pilotprojektu veidā atsevišķās profesionālās izglītības iestādēs. IZM ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” (VSS-81), kuru plānots apstiprināt pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām.

Semināros uzņēmēju, profesionālās izglītības iestāžu (PII) un pašvaldību pārstāvji tika informēti par DVB mācību ieviešanas pamatprincipiem un plānoto normatīvo regulējumu, īpaši skaidrojot DVB atšķirības no mācību un kvalifikācijas praksēm, kā arī DVB priekšrocības. Uzņēmumi, PII un audzēkņi dalījās ar līdzšinējo pieredzi, ieviešot DVB.

Tāpat arī tika sniegta informācija par plānoto ES fondu atbalstu praksēm un DVB, ko plānots nodrošināt no 2016. līdz 2022.gadam. Klātesošie uzņēmumu pārstāvji varēja parakstīt nodomu protokolu par sadarbību ar LDDK par sadarbību DVB un prakšu īstenošanā, iesaistoties ESF projektā.

Uzņēmumi, kuriem līdz šim nav izdevies parakstīt nodomu protokolu, aicināti to darīt līdz 2016.gada aprīļa beigām.
 Parakstīta nodomu protokola oriģināls 2 eksemplāros jānogādā LDDK birojā  (Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010, Latvija). Plānots, ka ESF projekta īstenošana tiks uzsākta 2016.gada III semestrī. Nodomu protokola veidlapa pievienota pielikumā.

Pievienotas prezentācijas:

  • IZM DVB ekspertu prezentācija par DVB pamatprincipiem, regulējumu, to atšķirību no praksēm
  • Valmieras tehnikuma un Rīgas Valsts tehnikuma pieredze, ieviešot DVB
  • Uzņēmumu HansaMatrix un Bucher Municipal pieredze, ieviešot DVB
  • Drukas un mediju nozares pieredze, ieviešot DVB
  • Ogres tehnikuma audzēķņu pieredze, ieviešot DVB
  • Starptautiskās Darba organizācijas prezentācija par DVB

Semināri tika rīkoti ES Erasmus+ programmas projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (WBL-Balt) ietvaros, kuru īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un LDDK, kā arī ar Igaunijas un Lietuvas sadarbības partneri.