Jaunumi

Noslēdzies Latvijas un Ukrainas darba devēju organizāciju pirmais attīstības sadarbības projekts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei

17. Novembris, 2022

Ar starptautisku tiešsaistes konferenci par cilvēkkapitāla lomu ekonomiku atjaunošanā, 2022. gada 11. novembrī noslēdzās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Ukrainas Darba devēju federācijas (Federation of Employers of Ukraine, FEU) attīstības sadarbības projekts  “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei”.

Kopš šī gada augusta LDDK strādāja divas FEU ekspertes: Liudmyla VASILEGA, koordinatore izglītības un nodarbinātības jautājumos un Natalya GOSTEVA, koordinatore biznesa sadarbībā. Viņas konsultēja abu valstu uzņēmējus un organizācijas par sadarbības un atbalsta iespējām, kā arī kopā ar LDDK ekspertiem izglītības un nodarbinātības jautājumos un Latvijas dažādu nozaru uzņēmumiem strādāja pie zināšanu un pieredzes apmaiņas profesionālās izglītības un darba vidē balstītu mācību organizēšanas, cilvēkresursu vadības un attīstības jautājumos.

Latvijas un Ukrainas darba devēju organizāciju pirmā attīstības sadarbības projekta galvenais mērķis un uzdevums bija palīdzēt Ukrainas darba devēju organizācijām un uzņēmumiem atjaunot un attīstīt savu darbību, veicināt Ukrainas ekonomikas attīstību un palielināt Ukrainas iedzīvotāju nodarbinātību, attīstīt darbaspēka potenciālu, nodrošināt cilvēkkapitāla atbalstu un attīstību Ukrainā gan kara, gan pēckara periodā.

FEU ģenerāldirektors Ruslans ILIČOVS (Ruslan ILLICHOV): 

“Mūsu draugi un kolēģi – Latvijas darba devēji bija vieni no pirmajiem, kas atbalstīja Ukrainu un mūsu organizāciju. Un mēs esam viņiem par to ļoti pateicīgi. Šobrīd sadarbojamies ar mūsu partneriem no Latvijas Darba devēju konfederācijas daudzās jomās, īpaši profesionālās izglītības, mašīnbūves jomā, apspriežam Ukrainas atjaunošanu pēckara periodā. Tāpat Ukrainas uzņēmumi kopīgi prezentēti divās starptautiskās izstādēs Latvijā. Ļoti nozīmīgs ir LDDK un FEU kopīgi īstenotais projekts ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas palīdzību "Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei". Galu galā tā galvenais mērķis ir atjaunot un attīstīt uzņēmējdarbību Ukrainā, jo īpaši atbalstot un attīstot darbaspēka potenciālu un cilvēkkapitālu Ukrainā. Šī jautājuma nozīmi Ukrainas atveseļošanā un attīstībā ir grūti pārvērtēt.”

Uzņēmēju sadarbība

Kopš augusta LDDK un FEU kopumā organizējusi trīs uzņēmēju kontaktbiržas: divas – Rīgā un vienu – Ventspilī, sniedzot iespēju ikvienam komersantam nodibināt sadarbību.

LDDK ģenerāldirektore Līga MEŅĢELSONE:

“Mūsu draugi Ukrainā spītīgi un mērķtiecīgi ne tikai domā, bet jau atjauno valsti, kur tas iespējams, un aicina sadarboties arī mūsu uzņēmējus. Šajā kontekstā nav runa par ziedošanu vai atbalstu, bet sadarbību, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk atjaunotu gan infrastruktūru, gan pakalpojumus. Ukrainas puse ir ļoti ieinteresēta partneru piesaistē un meklēšanā Latvijā, īpaši, ņemot vērā mūsu valsts sniegto atbalstu līdz šim, un arī mūsu uzņēmēji un darba devēji mērķtiecīgi un fokusēti meklē sadarbības iespējas. Mēs, LDDK, sniedzām un turpināsim nodrošināt to, lai abu valstu uzņēmēji var tikties kopā pie viena galda miera apstākļos. Arī turpmāk uzņēmējus, kuriem ir interese darboties Ukrainā un atbalstīt ukraiņu tautu, aicinām sazināties ar LDDK.”

Kopš augusta FEU ekspertes apmeklējušas vairākus Latvijas uzņēmumus, lai pārrunātu sadarbības iespējas.  Daļa no Latvijas uzņēmumiem jau ir pazīstami ar Ukrainas tirgu, citiem ir interese un tie saredz potenciālu gan valsts atjaunošanā, gan Ukrainā kā lielā Eiropas tirgū.

“Kopš septembra interesi par sadarbību Ukrainas atjaunošanā izrādījuši un sadarbību nodibinājuši ap 30 Latvijas darba devēji. Pēc aizvadītajām kontaktbiržas sarunām redzam, ka perspektīva varētu būt sadarbība tehniskajās specialitātēs, transports, loģistika, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, metālapstrāde, farmācija,” uzsver LDDK ģenerāldirektore L. MEŅĢELSONE.

Profesionālā izglītība un darba vidē balstītas mācības

10  Ukrainas uzņēmumu pārstāvji – potenciālie pieaugušo izglītības prasmju treneri projekta laikā apmācīti par profesionālās izglītības attīstību un Nozaru ekspertu padomju (NEP) darbības modeli. Tāpat nozīmīga apmācību un labās prakses nodošana ukraiņiem saistīta ar darba vidē balstītu mācību organizēšanu. Lai pārliecinātos par šādas pieejas efektivitāti, ukraiņu eksperti viesojās Rīgas Valsts tehnikumā un uzņēmumos “Inchcape Motors Latvia”, SIA “Knauf Latvija”, SIA “Lexel Fabrika” (“Schneider Electric”), SIA “House of Hair”. Vizītes noslēgumā Ukrainas uzņēmumu pārstāvji tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu darba tirgus tendences un tam atbilstoša darba spēka sagatavošanu profesionālas izglītības līmenī Latvijā.

LDDK ģenerāldirektore Līga MEŅĢELSONE:
“Latvijā ir īstenotas vairākas reformas gan vispārējā, gan profesionālajā izglītībā, kam Ukraina vēl gatavojas. Tāpēc mēs varam būt padomdevējs un labās prakses piemērs. Taču, kas nav mazsvarīgi, arī mums ir ko aizgūt no ukraiņu kolēģiem. Šī vizīte ir sākums ilgstošai sadarbībai starp Latviju un Ukrainu izglītības jomā, kas īstenota šādā formā – starp divu valstu darba devēju organizācijām akcentē sociālā dialoga un sociālo partneru lielo nozīmi, lai veicinātu un arī vadītu ciešāku sadarbību starp valstīm, starp nozarēm un konkrētiem uzņēmumiem.
Šīs vizītes laikā Ukrainas uzņēmumu pārstāvji uzzināja vairāk par Latvijas darba devēju pieredzi, atbalsta sniegšanā apmācītas treneru komandas veidošanai un palīdzībai uzņēmumiem personāla attīstībā, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanā ar apmācītu pieaugušo izglītības speciālistu (instruktoru, mentoru) palīdzību.”
 

Cilvēkkapitāla vadība un attīstība

Nozīmīga Latvijas un Ukrainas darba devēju organizācijuprojekta tēma bija cilvēkkapitāla  un personāla attīstība un vadīšana, īpaši lielās organizācijās un uzņēmumos un īpaši – sarežģītas ekonomikas un krīzes apstākļos. Kopīgi ar ukraiņu uzņēmumiem un personāla vadības speciālistiem organizēti vairāki pieredzes apmaiņas vebināri, no kuriem nozīmīgākie ir sadarbībā ar “Latvijas Finieris” un “Sadales tīkls” notikušie.

Cilvēkkapitāla lomai ekonomiku atveseļošanā veltīta arī projekta noslēguma starptautiska tiešsaistes konference, kurā kā Latvijas, tā Ukrainas uzņēmumi dalījās savā pieredzē un datos, jaunās darba metodēs un personāla apmācības kvalitātes uzlabošanā ražošanas procesos. Konferences galvenais vadmotīvs bija “cilvēki” – cik nozīmīga ir ikviena cilvēka loma savā darba vietā, uzņēmumā un cik būtiski ir ikdienā, bet jo īpaši – krīzes un lielas nenoteiktības apstākļos –  ieguldīt un atbalstīt tieši cilvēkus, lai tie varētu īstenot sevi un attīstīt savus talantus, veiksmīgi strādāt komandā, sniegt ieguldījumu savas darba vietas, uzņēmuma vai organizācijas attīstībā.

LDDK ģenerāldirektore L. MEŅĢELSONE:
“Aiz muguras patiešām ļoti intensīvi mēneši. Šī starptautiskā attīstītības sadarbības projekta ieguvumi viennozīmīgi ir jaunas sadarbības un kontakti. Šis nebija projekts, kur tikai viena puse būtu labuma guvējs. Jaunas zināšanas un pieredzes mācījāmies mēs visi. Jaunas iespējas tas sniedza visiem. Taču vēlos atzīmēt, ka ar šo projektu mūsu sadarbība un atbalsts Ukrainai un darba devēju organizācijai nebeigsies – mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu un turpināsim sadarboties, mācoties viens no otra pieredzes un labās prakses piemēriem. Mēs kopā strādāsim, lai gan Ukrainā, gan Latvijā paplašinātu nodarbinātības iespējas, paaugstinātu kompetences līmeni un apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, sekmētu labklājību un kopumā paaugstinātu ekonomiskās attīstības līmeni”.

Par FEU:

FEU ir ietekmīgākā uzņēmumu organizācija Ukrainā. Dibināta 2002. gadā un jau 20 gadus veiksmīgi pārstāv un aizsargā uzņēmējdarbības intereses Ukrainā un starptautiskā mērogā. FEU apvieno vairāk nekā 140 nozaru un reģionālās darba devēju organizācijas, kas pārstāv svarīgākās Ukrainas ekonomikas nozares, piemēram, mašīnbūvi, metalurģiju, autobūvi, aviācijas un aizsardzības rūpniecību, lauksaimniecību, ķīmisko rūpniecību, IT, medijus, enerģētiku, medicīnas un mikrobioloģisko rūpniecību, būvniecību, transportu un infrastruktūru, mazumtirdzniecību un loģistiku, vieglo un pārtikas rūpniecību, tūrismu un pakalpojumu sektoru. FEU ir Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE) dalīborganizācija, kā arī līdztekus citām Ukrainas darba devēju organizācijām piedalās Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) darbā.
https://fru.ua/en/ 

Par LDDK sadarbību ar FEU:

2008. gadā FEU noslēdza sadarbības līgumu ar LDDK. Karam Ukrainā ieilgstot, LDDK aktīvi turpina īstenot dažādus atbalsta pasākumus Ukrainai, cieši sadarbojoties ar Ukrainas Darba devēju federācijas pārstāvjiem, precizējot un papildinot to lietu sarakstus, kas patlaban ir visakūtāk nepieciešami Ukrainas iedzīvotājiem un aizstāvjiem. Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par Ukrainas ražošanas uzņēmumu iespējām uz nenoteiktu laiku pārcelt savas ražotnes no Ukrainas austrumiem uz rietumiem drošības apsvērumu dēļ. LDDK ar Ukrainas darba devējiem turpina  apspriest sadarbības iespējas rūpnieciskās ražošanas jomā un Latvijas uzņēmumu iesaisti Ukrainas atjaunošanā.  FEU ir atkārtoti izteikusi pateicību LDDK par sniegto atbalstu organizācijai un Ukrainas uzņēmējiem šajā grūtajā laikā.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.