Jaunumi

NākotnesPrakse.lv – digitālā prakses pārvaldība

16. Septembris, 2022

Vairāk nekā 2200 iesaistītu praktikantu 25 dažādās profesijās, 800 uzņēmumu un 15 profesionālo izglītības iestāžu - tie ir tikai daži no sasniegumiem vienā mācību gada laikā mūsdienīgas un digitālas pieejas prakšu organizēšanai un pārvaldībai, kuru sadarbībā ar LDDK izstrādājusi Edy365 "NākotnesPrakse.lv komanda.

Kā viss sākās?

Karsta jūnija diena, 2020. gads. LDDK Darba vidē balstītu mācību projekta pārstāvji Jolanta un Linards ierodas SIA “Hortus digital”, kur tolaik praksē un DVB mācībās ir Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) audzēkņi. RVT audzēkņi uzņēmumā apgūst IT specialitātes – apmierināti ar apgūto ir gan audzēkņi, gan uzņēmuma pārstāvji  - puiši ar interesi mācās darba vidē.

Jolanta jautā audzēkņiem – vai jums pašiem patīk aizpildīt prakses un DVB mācību dienasgrāmatas – kuras ir papīra formātā? Uz ko audzēkņu atbilde, protams, ir - nē, paši atzīst, ka dažreiz dienasgrāmatu atstāj mājas, dažreiz aizmirst tajā pat dienā aizpildīt, arī uzņēmuma pārstāvji secina, ka ikdienas darbos ne vienmēr novērtē tajā pat dienā audzēkņa izdarīto praksē. Tā raisās pirmā diskusija starp platformas izstrādātājiem un LDDK projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” komandu par iespēju attīstīt ideju, ka audzēkņi kopā ar pieredzējušajiem SIA "Edy365.com" programmētājiem varētu izstrādāt digitālu e-dienasgrāmatu.

Kāpēc mēs to darām?

Papīra formātā dienasgrāmatas ir diez gan neērti aizpildāmas, ir gadījumi, kad 6 mēnešu prakses laikā dienasgrāmatu audzēknis aizpilda neregulāri vai pat prakses beigās, līdz ar to – tā ir ļoti formāla darbība, lai gan būtu jābūt pavisam citādi. Katru dienu audzēknis praksē un DVB mācībās uzņēmumā zina savus uzdotos darbus, apgūstamo teoriju un praktisko daļu. Dienas beigās – uzņēmuma pārstāvis, kas par šo audzēkņa izglītošanu uzņēmumā atbild, dod audzēkņa darba vērtējumu. Skolas pārstāvji, ierodoties uzņēmumā – redz katru dienu aizpildītu prakses dienasgrāmatu, prakses beigās, visa informācija, kas ir dienasgrāmatas papīra formātā, skolas pārstāvjiem ir jāievada skolas dokumentu e- sistēmā. Mēs uzdevām jautājumu – vai tas ir ērti? Racionāli izmantots darba laiks? No visas E-prakse platformas E–dienasgrāmata būtu risinājums, ka audzēknis katru dienu ievada padarīto uzņēmumā atbilstoši mācību plānam, uzņēmums – novērtē audzēkņa sniegumu, skolas pārstāvji – katru dienu redz – vai audzēknis ir bijis praksē un/vai DVB mācībās uzņēmumā, kā audzēknim klājas uzņēmumā ar mācību programmas apguvi. Līdzīgu risinājumu LDDK komanda bija redzējusi jūrniecības nozarē, kur arī audzēkņi un studenti dodas praksēs uz kuģiem, un dienasgrāmatu par praksi aizpilda digitālā formātā.

Kā viss notika?

2020. gada rudenī tika uzsākts pirmais darbs pie Edy365.com elektroniskās dienasgrāmatas veidošanas. Organizētas vairākas tikšanās un diskusijas par to, kā E–dienasgrāmatu padarītu ērti lietojamu. Soli pa solim kopīgi ar LDDK projekta komandu, profesionālo skolu aktīvajiem pārstāvjiem un RVT audzēkņiem, kuri bija DVB mācībās un kopā ar uzņēmumu SIA “Edy365.com” veidojām e-prakses platformu – www.NakotnesPrakse.lv

2021.gada pavasarī uzsākām pirmos e-platformas testus, kuros pēc brīvprātības principa piedalījās tās profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumi, kuri bija gatavi jaunu digitālu risinājumu ieviešanai savā ikdienā: Valmieras tehnikums, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Liepājas Valsts tehnikums, Jelgavas tehnikums.

Mums visiem zināms, ka darba tirgū palielinās nepieciešamība pēc darbaspēka, pamatojoties uz darba tirgus tendencēm, sistēmas izstrādātāji nolēma radīt platformu, kurā būtu viss nepieciešamais darbam ar jaunajiem speciālistiem - praktikantiem. Sākot ar to, ka uzņēmumam ir iespēja ievietot informāciju, ka meklē  praktikantus – nākamos kolēģus, iespēja veikt pretendentu izvērtēšanu, ērti un kvalitatīvi veikt prakšu/DVB mācību pārvaldību un iespēja analizēt datus – kā tad ir klājies audzēkņiem praksēs un DVB mācībās Latvijas uzņēmumos.

E-platforma “Nākotnes prakse.lv” izglītības iestādēm sniedz līdz šim nebijušas iespējas: atbrīvo no darba ar prakšu dienasgrāmatu papīra kaudzēm, padara skolām iespējamu efektīvu praktikantu kontroli katru dienu, sniedz iespēju redzēt uzņēmumā notiekošo mācību procesa laikā caur audzēkņa prakses/DVB mācību laikā sasniegtā novērtēšanu.

Kopš 2021.gada septembra E-platforma “Nākotnes prakse.lv” ir pieejama publiski un tā jau ir guvusi izglītības iestāžu un uzņēmēju atzinību. Kā pirmie E-platforma “Nākotnes prakse”  ar lielu audzēkņu skaitu  ieviesa PIKC Ogres tehnikums un PIKC Rīgas Tehniskā koledža, tagad šim piemēram seko arī pārējās profesionālās izglītības iestādes. Arī uzņēmumi, kuri meklē praktikantus, aizvien vairāk sāk izmantot platformu un pievieno tajā jaunas vakances.

“Mēs neesam tie, kas tikai runā, ka ir nepieciešama digitalizācija, mēs esam tie, kas kopīgi ar sadarbības partneriem veidojam reālus digitālos rīkus, kuri uzlabos ikdienu! Īpaši vēlamies uzsvērt, ka šīs e-platformas sagatavošanā nav saņemts finansējums ne no valsts budžeta, ne no kāda no Eiropas Savienības fondiem. Tā ir bijusi LDDK  un SIA “Edy365.com” iniciatīva un pašu ieguldījums e-platformas “NākotnesPrakse.lv” izveidē. Šis rīks ir uzskatāms pierādījums – cik efektīvi varam būt un esam, ja sadarbojamies!”- tā Jolanta Vjakse, LDDK projekta vadītāja.

Nākotnes prakses e-platforma pieejama šeit

Kontaktinformācija saziņai ar NākotnesPrakse.lv izstrādātāju Oskaru Putniņu:

T: +371 67715856

M: +371 29526469

E-pasts: oskars@edy365.com