Jaunumi

Mašīnbūves nozarē uzsākts pilotprojekts kvalitatīvu prakšu organizēšanai topošajiem mehatroniķiem

5. Februāris, 2016

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā ES Erasmus+ programmas līdzfinansētā projektā “Kvalitatīva prakse darba tirgum” ietvaros tiek īstenots kvalitatīvu prakšu pilotprojekts metālapstrādes un mašīnbūves nozarē, kuru īsteno LDDK biedri – profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” (RTK) sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC).

Ir noslēgts sadarbības līgums starp asociāciju un koledžu ar mērķi ieviest stratēģiju, kas pietuvinātu izglītību nodarbinātības pasaulei. Tā ir kvalitatīvas prakses darba tirgum modeļa izveide, kas darbotos kā savienojošs pavediens, lai iegūtu pieredzi darba vidē balstītu mācību metālapstrādē un mašīnbūvniecībā jautājumos, veicot to organizēšanu, uzraudzību, novērtēšanu un citus papildus pasākumus.

Pilotprojekta ietvaros šobrīd tiek apzināti uzņēmumi, kas gatavi līdzdarboties pilotprojektā, mācību programmu un prakšu sistēmu pilnveidē.

Projekta ietvaros tiks organizētas prakses 3. un 4. kursa audzēkņiem un ievadprakse 2. kursa audzēkņiem, izstrādāta katram uzņēmumam specifiska teorētiskās un praktiskās apmācības forma, kas notiks atsevišķos mācību periodos pamīšus uzņēmumā un koledžā.

Projekta rezultātā paredzēts arī izveidot prakšu novērtēšanas sistēmu, monitoringa sistēmu par prakšu vietu kvalitāti, apkopot labās praksēs piemērus un pieredzi prakšu organizācijā.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš:

“Šobrīd asociācija turpina runāt ar dažādiem uzņēmējiem – gan asociācijas biedriem, gan ārpus asociācijas – un ieinteresēt tos iesaistīties pilotprojekta aktivitātēs. Paralēli, kopīgi ar Rīgas Tehnisko koledžu strādājam pie audzēkņu prakšu sistēmas veidošanas, tai skaitā moduļa izstrādes. Cenšamies iesaistīt pēc iespējas vairāk uzņēmumu, lai audzēkņiem varētu nodrošināt izvēles iespējas, bet arī, lai, iespējams, varētu piedāvāt vairāku moduļu apmācību dažāda profila uzņēmumos. Mūsu nozares uzņēmumi principā ir gatavi iesaistīties, tomēr vēl ir daudz neskaidrību – cik lielā mērā un tieši kādu sadaļu varētu apmācīt uzņēmumos. Papildus motivācija uzņēmumiem būtu nepieciešama, lai šādas apmācību sistēmas izmantošana tiem neradītu papildus izmaksas.”

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone:

“Kvalitatīvas prakses audzēkņiem var nodrošināt tikai ciešā sadarbībā starp profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem. Esmu gandarīta par uzsākto sadarbību starp RTK un MASOC, lai nodrošinātu kombinētu praksi topošajiem mehatroniķiem vadošajos elektronikas uzņēmumos, kur viņiem būs iespēja apgūt visus trīs mehatronikas vaļus – gan mehāniku, gan elektroniku, gan datoriku, gūstot neatsveramu darba pieredzi. Esmu pārliecināta, ka šie jaunie cilvēki tiks pie pievilcīgiem darba līgumiem ļoti drīz pēc mācību beigšanas, ja ne jau prakses laikā, bet darba uzņēmumi – pie prasmīgiem darbiniekiem”.