Jaunumi

Liepājā aizvadīta darba devēju tikšanās par darba vidē balstītām mācībām

4. Novembris, 2022

2. novembrī PIKC Liepājas Valsts tehnikumā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Darba vidē balstītu mācību un prakšu projekta organizētā darba devēju tikšanās.

LDDK projekta komandas, PIKC Liepājas Valsts tehnikuma (LVT) un darba devēju kopīgās tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē un zināšanās par darba vidē balstītu mācību un prakšu ieviešanu, savstarpējo sadarbību - galvenos ieguvumus, kā arī izaicinājumus. Tāpat arī tika apskatītas galvenās aktualitātes profesionālajā izglītībā, ekonomikā, kā arī darbā ar jauniešiem - profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Sanāksmi atklāja un vadīja PIKC Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts, kurš, pēc iedvesmojošu ievadvārdu teikšanas, informēja klātesošos par aktualitātēm profesionālajā izglītībā saistībā ar nozaru specializāciju un LVT lomu sadarbībā ar LDDK projekta komandu, nozaru ekspertu padomēm un uzņēmumiem - darba vidē balstītu mācību īstenotājiem, tai skaitā arī jaunu programmu izstrādē.

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts

Par ekonomisko situāciju, paveikto un vēl tikai plānoto Liepājas valstpilsētā tikšanās dalībniekiem bija iespēja uzklausīt no Liepājas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītāja Arņa Vītola. Ekonomiskie rādītāji norāda uz stabilu attīstību un sniedz pārliecību, ka topošajiem profesionāļiem - praktikantiem iespējas iegūt lielisku darbavietu tikai pieaugs.

Liepājas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītāja Arnis Vītols

Ar pieredzi darba vidē balstītu mācīšanu ieviešanā Kurzemes reģionā un visā Latvijā dalījās LDDK Darba vidē balstītu mācību un prakšu projekta vadītāja Jolanta Vjakse. Lieliska sadarbība ar atsaucīgiem uzņēmumiem un aktīvām profesionālajām izglītības iestādēm ir veicinājusi darba vidē balstītu mācību ieviešanu praktisko mācību ikdienā. Prezentācijas noslēgumā klātesošajiem dalībniekiem bija iespēja dalīties savā viedoklī par projekta īstenošanu, aizpildot tiešsaistes aptauju.

Projekta vadītāja Jolanta Vjakse

Aptaujas rezultāti sniedza vērtīgu ieskatu darba devēju noskaņojumā attiecībā uz darba vidē balstītu mācību īstenošanu un motivāciju uzņemt praktikantus. Kā galvenais iemesls tika norādīta iespēja izvēlēties un pilnveidot labākos no audzēkņiem kā nākamos kolēģus un darbiniekus - misijas apziņa un pozitīvs arī tika uzsvērti kā salīdzinoši nozīmīgi iemesli, bet saņemtais finansiālais atbalsts no ES fondiem novērtēts zemāk. Sadarbība ar projektā iesaistītajām pusēm tika novērtēta kā laba, bet aizpildāmās dokumentācijas slogs tā īstenošanai - drīzāk viegls.

Tikšanās turpinājumā PIKC LVT karjeras konsultants un pedagoģe Sandra Vanaga informēja par karjeras izglītību un atbalstu audzēkņiem - topošajiem profesionāļiem, lai tiktu pieņemtas sev piemērotākās izvēles un sasniegti izvirzītie mērķi gan mācību laikā, gan pēc absolvēšanas.

LVT karjeras konsultants Sandra Vanaga

Tikšanās noslēguma daļā ar iedvesmojošiem, informatīviem un noderīgiem labās prakses piemēriem darba vidē balstītu (DVB) mācību īstenošanā uzņēmumos dalījās dažādu nozaru un profesiju pārstāvoši uzņēmumi.

Kā daudzpusīgu un iespējām bagātu vietu prakses vietu kā pirmie no pārstāvjiem sevi parādīja Nacionālie bruņotie spēki (NBS) - pirmā pieredze uzņemot DVB mācībās pavārus no Saldus tehnikuma bijusi pozitīva visām pusēm. Audzēkņi savu prakses vietu izvēlējušies gan saredzot savu nākotni dienestā NBS, gan vienkārši izmēģinot ko jaunu un interesantu. NBS labprāt arī turpmāk aktīvi plāno uzņemt pilngadīgus audzēkņus DVB mācībās dažādās kvalifikācijās (Pavārs, IT speciālists, Loģistikas speciālists, Darba aizsardzības speciālists, Automehāniķis, Autoelektriķis), audzēkņiem nodrošinot stipendijas un karjeras iespējas arī profesionālajā dienestā.

Ingūna Pelīte - Nacionālie bruņotie spēki (attēlā informācija par interesējošām specialitātēm)

SIA "Promenāde Hotel", Viesnīca Promenade Hotel Liepāja jau vairākus gadus aktīvi sadarbojas ar Liepājas Valsts tehnikumu, darba vidē balstītās mācībās uzņemot viesmīlības pakalpojumu speciālistus un citas tūrisma nozares kvalifikācijas. Uzņēmumā audzēkņi var praktizēties mūsdienīgā viesnīcā ar daudzpusīgām iespējām - biznesa centrā, numuriņos un izsmalcinātā restorānā, apkalpojot klientus.

Kitija Kipāne - SIA Promenāde Hotel

Liepājai raksturīgo metālapstrādes nozari darba vidē balstītu mācību īstenošanā pārstāv "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA. Uzņēmums sniedz iespēju gan spert pirmos soļus metālapstrādē, gan iegūt jaunus izaicinājumus. Ražošanas speciālistiem ir iespēja apgūt plaša diapazona metālapstrādes iekārtas (no mehāniskām līdz pilnībā automatizētām), bet administratīvo funkciju speciālistiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku, strādājot starptautiskā uzņēmumā. Sadarbība ar audzēkņiem un izglītības iestādi sniegusi rezultātus gan uzņēmumam, gan praktikantiem darba iespēju, atalgojuma un vērtīga darbinieka ziņā.

Una Kasparaviča - "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA

Starptautiskā uzņēmuma SIA "AE Partner" darbība ir saistīta ar augstas kvalitātes automatizācijas sistēmu izveidi dažādiem rūpniecības uzņēmumiem visā pasaulē, un šajā darbībā kā jau neatņemama sastāvdaļa pēdējos gadus ir jaunieši - praktikanti. Gan topošie mehatroniķi, gan loģistikas speciālisti daudzskaitlīgi izvēlas "AE Partner" par savu darba vidē balstītu mācību īstenošanas vietu un no praktikantiem kļūst par speciālistiem, grupas vadītājiem. Audzēkņi, uzsākot praktiskās mācības, papildus iegūst specifiskas zināšnas kursos un, sevi pierādot, var saņemt motivējošu stipendiju un jau darba līgumu.

Ieva Strazde- SIA "AE Partner"

Kā noslēdzošais labās prakses piemērs darba vidē balstītu mācību īstenošanā sanāksmē uzstājās SIA "Elnetworks" - uzņēmums veic plaša spektra elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšanu, izbūvi, visus nepieciešamos mērījumus, kā arī ekspluatāciju. Uzņēmuma pārstāvis bija ieradies ar kolēģi, kas vēl dažus gadus atpakaļ savas darba gaitais uzsāka kā praktikants un sevi pierādot jau no izbūves darbiem un asistēšanas šobrīd jau pats projektē objektus.

Valdes loceklis Dans Perševics un kolēģis Lauris Briedis - SIA "Elnetworks"

Vēlamies pateikties PIKC Liepājas Valsts tehnikumam par dalību organizēšanā un tikšanās vadīšanā, kā arī par izglītojošu ieskatu profesionālās izglītības aktualitātēs. Uzņēmumiem par labās prakes piemēriem un iedvesmas stāstiem, kā arī visām iesaistītajām pusēm par lielisko sadarbību darba vidē balstītu mācību ieviešanās un popularizēšanā.