Jaunumi

LDDK viesosies Ukrainas Darba devēju federācijas vadība

8. Septembris, 2022
Lai pārrunātu Latvijas uzņēmēju iespējas piedalīties Ukrainas atjaunošanā, kā arī citas atbalsta un sadarbības formas,   piektdien, 9. septembrī, Latvijas Darba devēju konfederācijā viesosies Ukrainas Darba devēju federācijas ģenerāldirektors Ruslans Iličovs (Ruslan  ILLICHOV) un pirmā ģenerāldirektores vietniece Jana Zacerkovna (Yana ZATSERKOVNA). 

Ņemot vērā LDDK sekmīgo un aktīvo sadarbību ar Ukrainas Darba devēju federāciju, lai atbalstītu Ukrainas valsts atjaunošanu un uzņēmējdarbības attīstību, no augusta LDDK birojā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projekta “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei” atbalstu darbu uzsākušas divas FEU ekspertes: Liudmyla Vasilega, FEU koordinators izglītības un nodarbinātības jautājumos,  un Natalya Gosteva, FEU koordinatore biznesa sadarbībā.

FEU ekspertes līdz novembra vidum ne tikai apgūs jaunu pieredzi un kompetences, bet arī konsultēs abu valstu uzņēmējus par sadarbības iespējām Ukrainas atjaunošanā. Nozīmīga sadarbības projekta sadaļa ir pieredzes un zināšanu apgūšana darba vidē balstītu apmācību īstenošanā. Tāpat paredzēts, ka ar Latvijas puses atbalstu Ukrainā tiks atvērts viens kvalifikācijas centrs pieprasītajām profesijām. Tiks organizēti vebināri, konference, kurā tiks veidotas jaunas sadarbības un notiks labās prakses apmaiņa izglītības un nodarbinātības, un biznesa sadarbības jomās.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.