Jaunumi

LDDK un IOE: stiprinot sociālo dialogu, varam risināt darba tirgus izaicinājumus

14. Septembris, 2018

13.-14.septembrī, Rīgā ikgadējās Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE – International Organisation of Employers) Eiropas un Centrālāzijas reģiona biedru sanāksmē tikās darba devēju organizāciju pārstāvji, lai apspriestu aktuālos darba tirgus izaicinājumus un sociālā dialoga lomu ilgtspējīgā attīstībā un noteiktu darba devēju prioritātes globālās ekonomikas apstākļos.

IOE Eiropas un Centrālāzijas reģiona biedru sanāksmē darba devēju organizāciju pārstāvji uzsvēra neatkarīgu un spēcīgu darba devēju organizāciju būtisko lomu spējā reaģēt uz darba tirgus pārmaiņām, sniegt nepieciešamo atbalstu uzņēmumiem un sniegt ieteikumus likumdevējam uzņēmējdarbības vides regulējuma jautājumos. Spēcīgas, aktīvas un atbildīgas darba devēju organizācijas ir nepieciešamas, lai spēlētu aktīvu lomu sociālā dialoga ietvaros un uzlabotu darba tirgus nosacījumus.

Vitālijs Gavrilovs, LDDK prezidents: ”Šobrīd globālā ekonomika, kuras sastāvdaļa esam arī mēs, saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem – kā veicināt investīcijas, risināt darbaspēka trūkumu, sekmīgāk ieviest digitalizāciju uzņēmumos. Lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas un uzņēmumu konkurētspēju, mums jāturpina nodrošināt labvēlīgu vidi uzņēmumu darbībai un darba vietu izveidei, jāsamazina ēnu ekonomika un jāveicina investīcijas augstas pievienotās vērtības nozarēs.”

Šobrīd ir nepieciešams rast risinājumus, lai nodrošinātu kvalificēta darbaspēka pieejamību, un tā ir viena no galvenajām 2018.gada Latvijas Darba devēju konfederācijas prioritātēm. Lai novērstu darbinieku prasmju neatbilstību darba tirgus prasībām, nepieciešams reformēt profesionālo izglītību un pieaugušo izglītību, kā arī jāievieš jauniešiem darba vidē balstītu mācību un prakses iespējas. Juris Binde, LDDK viceprezidents, LMT prezidents: “Ceturtā industriālā revolūcija ir Latvijas izrāviena iespēja, jo tās galvenie resursi nebūs nafta vai zelts, bet gan tehnoloģijas un gudri cilvēki, kas pieejami arī Latvijā. Attīstoties tehnoloģijām, mainās arī darba vide, jo tā prasa nemitīgu darbinieku pilnveidošanos, jaunu procesu, prasmju apgūšanu. Koprade, sadarbošanās, tīklošanās starp dažādām nozarēm, tehnoloģijām un procesiem ir viens no nākotnes ekonomikas stūrakmeņiem un to var veikt tikai cilvēki, kas paši patstāvīgi un pastāvīgi attīstās. Jāatceras, ka mācīties var jebkurā vecumā, savukārt darba devēji var pozitīvi virzīt šo procesu, veidojot zināšanu pārneses centrus darbavietās.”

Jānis Reirs, labklājības ministrs: „Pārmaiņu process darba tirgū mūsdienās ir nemitīgs: strauji attīstās jaunas tehnoloģijas, tiek pieprasītas aizvien jaunas zināšanas un prasmes, mainās demogrāfiskā situācija, novērojama darbaspēka novecošanās. Šodien gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir jāseko laika garam, jāspēj pieņemt pārmaiņas un jāpilnveidojas atbilstoši darba tirgus prasībām. Viens no mūsu uzdevumiem – sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem attīstīt un pilnveidot pakalpojumus, lai tie daudz precīzāk un mērķtiecīgāk palīdzētu darba meklētājiem būt konkurētspējīgiem darba tirgū. Mums ir jādomā par sociāli neaizsargāto iedzīvotāju – pensionāru, cilvēku ar invaliditāti, ģimeņu ar bērniem – ienākumu pietiekamu nodrošināšanu, lai nodrošinātu katra indivīda un visas sabiedrības kopējo labklājību.”

Darba devēji apvieno spēkus starptautiskās organizācijās, lai kopīgi apmainoties pieredzēm, rastu risinājumus ne tikai izaicinājumiem darba tirgū, bet arī attīstītu tautsaimniecību kopumā. Erols Kiresepi, IOE prezidents: “Ar vairāk nekā 150 biznesa un darba devēju organizācijas biedriem un partneru kompānijām visā pasaulē, mēs esam vienīgā globālā biznesa balss diskusijās par sociālo un darba politiku, kas ietekmē uzņēmējdarbību. Sekmējam darba devēju organizāciju un uzņēmumu dalīšanos ar labās prakses piemēriem un sniedzam atbalstu aktuālu jautājumu risināšanā, kas ietekmē gan lielo, gan mazo uzņēmumu ilgtspēju neatkarīgi no tā, kurā valstī tie darbojas.”

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.

Par IOE:

Starptautiskā Darba devēju organizācija (IOE – International Organisation of Employers) ir lielākais privātā sektora tīkls pasaulē, kurā darbojas vairāk nekā 150 uzņēmēju un darba devēju organizācijas. Sociālās un darba tirgus politikas debatēs, kas notiek Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros, kā arī G20 un citos jaunajos formātos, IOE ir vispasaules darba devēju balss. Sanāksmes galvenie apspriežamie jautājumi ir sociālā politika un izaicinājumi, reformas darba tirgū, nākotnes darbaspēks, sociālais dialogs ilgtspējīgai attīstībai, starptautisko Darba devēju organizāciju (IOE) un Starptautisko Darba organizāciju (ILO) prioritātes.

LDDK iesaistās IOE darbā, lai starptautiskā līmenī veidotā nodarbinātības un sociālā politika sekmētu uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu rašanos, lai stiprinātu LDDK un tās biedru kapacitāti, lai attīstītu un nostiprinātu neatkarīgas un autonomas darba devēju organizācijas un lai veicinātu sabiedrības informētību par nodarbinātības jautājumiem. LDDK ir IOE biedrs no 1994. gada jūnija.