Jaunumi

LDDK tiekas ar izglītības un zinātnes ministri, lai pārrunātu aktuālos izglītības un nodarbinātības jautājumus

8. Jūlijs, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 7. jūlijā tikās ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci, lai pārrunātu aktualitātes izglītībā un nodarbinātībā, kā arī turpmāko sadarbību trīspusējā sociālā dialoga ietvaros.

Ministre uzsvēra, ka sadarbība un aktīva dialoga veidošana ar sociālajiem partneriem ir viena no viņas galvenajām prioritātēm. Savukārt LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs akcentēja Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes nozīmi trīspusējās sadarbības veicināšanā. 

"Nepieciešams veicināt sociālo partneru sadarbību nacionālā līmenī, tai skaitā izglītības un nodarbinātības jautājumu risināšanai, kas garantētu sociālo stabilitāti, labklājības līmeņa un tautsaimniecības izaugsmi valstī,” 

pauda Gavrilovs.

LDDK ģeneraldirektore Līga Meņģelsone izcēla LDDK lomu, iesaistoties izglītības kvalitātes un satura pilnveidē, tai skaitā sekmējot 11 nozaru ekspertu padomju darbu un īstenojot projektu darba vidē balstītu mācību īstenošanai. Arī ministres skatījumā darba vidē balstītas mācības jāturpina attīstīt, padarot procesu vēl elastīgāku un darba devējiem pieejamāku.

Sarunas laikā tika aktualizēti galvenie izaicinājumi, kā arī iespējamie risinājumi augstākajā, profesionālajā un pieaugušo izglītībā. Gavrilovs uzsvēra Augstākās izglītības padomes kā pārstāvniecības institūcijas nozīmi, vienlaikus norādot uz nepieciešamību to attīstīt. Izglītības un zinātnes ministre un LDDK bija vienisprātis, ka ir jāpalielina skolēnu skaits, kuri pēc 9. klases izvēlas turpināt mācības profesionālajā izglītībā. Tāpat tika skaidri iezīmēta problemātika, kas saistās ar lielo studējošo atbirumu, īpaši dabaszinātņu, matemātikas, IT un inženierzinātņu (STEM) jomas studiju programmās.  Gavrilovs uzsvēra nepieciešamību nodrošināt izglītības iestādes ar motivētiem dabaszinātņu skolotājiem, kas ir pamats, lai jauniešos radītu interesi par dabas un inženierzinātnēm un piebilda: “Demogrāfijas procesi nākamajos gados turpinās uzturēt spriedzi darba tirgū un darbaspēka nepietiekamības problēma ir aktuāla vairākās nozarēs jau šobrīd, bet tuvāko 2 - 3 gadu laikā tā būs aktuāla visās nozarēs." 
Sarunas laikā tika pārrunāti vairāki nozīmīgi darba tirgus pieprasījuma un izglītības piedāvājuma sasaistes jautājumi, uzsverot darba devēju ieinteresētību turpināt iesaistīties to risināšanā un sadarboties ar ministriju. Puses vienojās regulāri tikties, ne retāk kā reizi ceturksnī.

"Laba sadarbība un sociālais dialogs ir pamats, lai rastu risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem saskaras izglītības nozare Latvijā un Eiropā,” uzsvēra Līga Meņģelsone.